Tilastot

Täältä löydät Finland Festivalsin kokoamia tilastoja festivaalien vuosittaisista käyntimääristä sekä festivaalien talouden avainluvuista.

 

Festivaalien käyntimäärät

Finland Festivals (FF) on koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2023. Tilastoissa on mukana kaikkiaan 84 FF-ketjuun kuuluvaa taide- ja kulttuurifestivaalia, ja kokonaislukujen valossa festivaalit ovat viimein päässeet kasvu-uralle raskaiden pandemiavuosien jälkeen. Pääsylippuja myytiin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022, ja kokonaiskäyntimäärä, jossa on mukana arviot ilmaistapahtumien kävijöistä, kasvoi peräti 28 prosenttia.

FF:n tilastot sisältävät vain yhdistyksen jäsenfestivaalit, jotka ovat kaikki yleishyödyllisiä, voittoa tavoittelemattomia taide- ja kulttuurifestivaaleja.

Finland Festivalsin jäsenfestivaaleilla myytiin vuonna 2023 pääsylippuja yhteensä 473 153 kappaletta. Tarkka tilastoluku kokonaiskäyntimäärästä, jossa mukana on myytyjen lippujen lisäksi arviot erilaisista ilmaistilaisuuksista, on 1 869 619.

Yksityiskohtaiset käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2023 löytyvät tästä linkistä.

Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista. Tilastoinnin pohjana on käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat selkeät sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Tilastoinnin kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2023 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Pori Jazz 78 309
 2. Savonlinnan Oopperajuhlat 45 206
 3. Helsingin juhlaviikot 37 383
 4. Taidekeskus Salmela 31 755
 5. Sodankylän elokuvajuhlat 30 143
 6. Tampereen Teatterikesä 27 189
 7. Kuhmon Kamarimusiikki 21 683
 8. Kaustinen Folk Music Festival 19 215
 9. Mäntän Kuvataideviikot 11 679
 10. Työväen Musiikkitapahtuma 9 540

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2023 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Lux Helsinki 400 000
 2. Kotkan Meripäivät 220 000
 3. Pori Jazz 182 456
 4. Helsingin juhlaviikot 180 273
 5. Savonlinnan Oopperajuhlat 61 208
 6. Tampereen Teatterikesä 56 645
 7. Puistoblues 55 000
 8. Oulun juhlaviikot 53 502
 9. Maailma kylässä 49 000
 10. Kaustinen Folk Music Festival 48 312

Finland Festivals (FF) on koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2022. Kaikkiaan 83 FF-ketjuun kuuluvalta taide- ja kulttuurifestivaalilta kerätyt tilastotiedot kertovat, että festivaalit toipuivat varsin hyvin poikkeusvuosista, mutta vielä ei kokonaan päästy takaisin ennen pandemiaa valinneisiin yleisömääriin.

FF:n tilastot sisältävät vain yhdistyksen jäsenfestivaalit, jotka ovat kaikki yleishyödyllisiä, voittoa tavoittelemattomia taide- ja kulttuurifestivaaleja. Vuoden 2022 lukuja ei ole tilastoissa verrattu edellisvuoteen, koska vuosi 2021 oli edelleen täysin poikkeuksellinen Covid-19-pandemian vuoksi, ja siihen liittyvät rajoitukset myös kohtelivat festivaaleja eri tavoin.

Finland Festivalsin jäsenfestivaaleilla myytiin vuonna 2022 pääsylippuja yhteensä 427 880 kappaletta. Tarkka tilastoluku kokonaiskäyntimäärästä, jossa mukana on myytyjen lippujen lisäksi arviot erilaisista ilmaistilaisuuksista, on 1 478 298.

Yksityiskohtaiset käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2022 löytyvät tästä linkistä. Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista. Tilastoinnin pohjana on käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat selkeät sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Tilastoinnin kriteerit löytyvät tästä linkistä

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2022 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Savonlinnan Oopperajuhlat 47 739
 2. Pori Jazz 47 283
 3. Helsingin juhlaviikot 44 156
 4. Taidekeskus Salmela 27 300
 5. Sodankylän elokuvajuhlat 25 232
 6. Tampereen Teatterikesä 25 201
 7. Kuhmon Kamarimusiikki 20 314
 8. Kaustinen Folk Music Festival 16 830
 9. Ilmajoen Musiikkijuhlat 12 390
 10. Työväen Musiikkitapahtuma 10 758

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2022 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Kotkan Meripäivät 230 000
 2. Pori Jazz 209 283
 3. Helsingin juhlaviikot 182 079
 4. Lux Helsinki 100 000
 5. Puistoblues 64 000
 6. Savonlinnan Oopperajuhlat 62 177
 7. Tampereen Teatterikesä 45 772
 8. Kaustinen Folk Music Festival 43 450
 9. Oulun juhlaviikot 39 402
 10. Jyväskylän Kesä 30 316

Finland Festivals (FF) on koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2021. Mukana on 81 FF-ketjuun kuuluvaa taide- ja kulttuurifestivaalia.

Tilastotiedot ovat edellisvuoden tavoin täysin poikkeukselliset. 49 festivaalia järjestettiin normaalina ajankohtana, mutta toteutus noudatti vallitsevia koronarajoituksia (osa hybridinä, osa pienennetyllä ohjelmalla tai rajatulla yleisömäärillä). 18 festivaalia siirrettiin myöhempään ajankohtaan tai perutun festivaalin sijaan järjestettiin muuta ohjelmaa festivaalibrändin nimen alla. Lisäksi 14 festivaalia peruttiin kokonaan, mutta näistäkin suurin osa järjesti erilaista striimattua ohjelmaa.

Varsinaiseen tilastoon on laskettu aiempien vuosien tilastointitavan mukaan vain fyysisten yleisötapahtumien käyntimäärät, ei verkko- tai virtuaalitapahtumien katsojia. Alaviitteistä sen sijaan löytyvät tarkemmat tiedot kunkin festivaalin koronavuoden poikkeusjärjestelyistä ja niiden kautta tavoitetuista käynti- ja katsojamääristä.

Yksityiskohtaiset käyntitilastot ja runsaat alaviitteet Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2021 löytyvät tästä: FF käyntitilasto 2021.

Finland Festivals (FF) on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2020. Mukana on 82 FF-ketjuun kuuluvaa taide- ja kulttuurifestivaalia.

Tilastotiedot ovat tällä kertaa täysin poikkeukselliset, koska suurin osa festivaaleista jouduttiin Covid-19-epidemian vuoksi joko kokonaan perumaan, siirtämään toiseen ajankohtaan tai muuttamaan digitaalisille alustoille ”etäfestivaaleiksi”. Jonkin verran järjestettiin myös ns. hybridifestivaaleja, joissa osa esityksistä tapahtui fyysisessä tilassa, osa digitaalisesti.

Varsinaiseen tilastoon on laskettu aiempien vuosien tilastointitavan mukaan vain fyysisten yleisötapahtumien käyntimäärät, ei verkko- tai virtuaalitapahtumien katsojia. Alaviitteistä sen sijaan löytyvät tarkemmat tiedot koronavuoden poikkeusjärjestelyistä ja niiden kautta tavoitetuista käynti- ja katsojamääristä.

Aikaisempina vuosina FF on myös julkaissut erikseen käyntitilastot kymmenestä suurimmasta festivaalista sekä myytyjen lippujen että kokonaiskäyntimäärän suhteen, mutta poikkeusvuonna tällaista vertailua ei ole perusteltua tehdä.

Yksityiskohtaiset käyntitilastot ja runsaat alaviitteet Finland Festivalsin  jäsenfestivaaleista vuodelta 2020 löytyvät tästä: FF käyntitilasto 2020

Finland Festivalsin jäsenfestivaaleilla vierailtiin vuonna 2019 yli kaksi miljoonaa kertaa

Finland Festivals (FF) on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2019. Kaikkiaan 79 FF-ketjuun kuuluvalta taide- ja kulttuurifestivaalilta saadut luvut kertovat, että festivaalien yleisömäärät ovat jokseenkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Vuoden 2019 luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2018 lukujen kanssa, koska FF:n jäsenmäärässä ei ole tapahtunut tuolla ajanjaksolla merkittäviä muutoksia. Myytyjen lippujen lukumäärän osalta oltiin lähes samalla tasolla edellisvuoden kanssa, tarkka tilastoluku on 688 988 myytyä pääsylippua. Kokonaiskäyntimäärissä – mukana myytyjen lippujen lisäksi arviot erilaisista ilmaistilaisuuksista – sen sijaan oltiin yhden prosentin kasvussa. Tarkka kokonaiskäyntimäärän tilastoluku on 2 005 784.

Yksityiskohtaiset käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2019 löytyvät tästä linkistä. Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista. Tilastoinnin pohjana on seitsemättä kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat selkeät sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Tilastoinnin kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Vaikka kokonaiskuva festivaalialalla on hyvin vakaa, olivat festivaalikohtaiset erot edellisvuosien tapaan varsin suuria. Lukuja vertailtaessa on huomioitava järjestettyjen konserttien tai tilaisuuksien lukumäärät, koska sillä on tietysti suora vaikutus kävijämääriin. Hyvä on huomioida sekin, että festivaalien merkkivuodet tai erityistapahtumat nostavat käyntimääriä kertaluontoisesti. Tilastoja analysoidessa on syytä myös aina muistaa, että valtaosa Suomessa järjestettävistä festivaaleista on suhteellisin pieniä ja sellaisina ne haluavatkin pysyä.

 

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2019 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz  349 518
 2. Helsingin juhlaviikot  247 787
 3. Kotkan Meripäivät  235 362
 4. Ruisrock   105 500
 5. Tampereen Teatterikesä  89 918
 6. Puistoblues   80 000
 7. Savonlinnan Oopperajuhlat  64 501
 8. Oulun juhlaviikot  62 693
 9. Kaustinen Folk Music Festival  46 332
 10. Maailma kylässä -festivaali  45 000

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2019 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Ruisrock  105 000
 2. Pori Jazz  67 518
 3. Helsingin juhlaviikot  50 166
 4. Savonlinnan Oopperajuhlat  47 331
 5. Taidekeskus Salmela  41 989
 6. Kuhmon Kamarimusiikki  31 868
 7. Sodankylän elokuvajuhlat  30 371
 8. Tampereen Teatterikesä  29 979
 9. Oriveden Suvi  18 014
 10. Kaustinen Folk Music Festival  17 321

Finland Festivals (FF) on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2018. Kaikkiaan 79 FF-ketjuun kuuluvalta taide- ja kulttuurifestivaalilta saadut luvut kertovat, että festivaalien yleisömäärät ovat jokseenkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Vuoden 2018 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2017 lukujen kanssa, koska vuonna 2018 viisi festivaalia jäi pois FF:n piiristä ja kaksi uutta festivaalia tuli mukaan. Kun nämä muutokset otetaan huomioon, vuonna 2018 myytyjen lippujen osuus oli kaksi prosenttia pienempi. Tarkka tilastoluku vuodelta 2018 on 691 882 myytyä lippua. Festivaalien kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu myytyjen lippujen lisäksi arviot erilaisista ilmaistilaisuuksista, on vajaa kaksi miljoonaa – tarkka tilastoluku on 1 980 929.

Tilastoinnin pohjana on kuudetta kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat johdonmukaiset sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kuten aina festivaalialalla, festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on huomioitava järjestettyjen konserttien tai tilaisuuksien määrät. Jos esityksiä on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin vähemmän. Vastaavasti festivaalien merkkivuodet tai erityistapahtumat nostavat käyntimääriä vuosikohtaisesti. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin. Tilastoja analysoidessa on hyvä myös muistaa, että Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pieninä.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2018 löytyvät tästä linkistä. Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista.

 

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2018 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Ruisrock 105 000
 2. Helsingin juhlaviikot 71 876
 3. Pori Jazz 58 302
 4. Savonlinnan Oopperajuhlat 47 020
 5. Taidekeskus Salmela 41 085
 6. Kuhmon Kamarimusiikki 29 868
 7. Tampereen Teatterikesä 28 481
 8. Sodankylän elokuvajuhlat 27 315
 9. Oriveden Suvi 18 445
 10. Työväen Musiikkitapahtuma 17 480

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2018 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz 343 302
 2. Helsingin juhlaviikot 236 007
 3. Kotkan Meripäivät 233 282
 4. Ruisrock 105 500
 5. Tampereen Teatterikesä 91 819
 6. Puistoblues 85 000
 7. Maailma kylässä -festivaali 80 000
 8. Savonlinnan Oopperajuhlat 70 249
 9. Oulun juhlaviikot 57 298
 10. Kaustinen Folk Music Festival 47 263

Vuoden 2017 käyntitilastot: Festivaaleilla yli kaksi miljoonaa käyntiä

Finland Festivals on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2017. Kaikkiaan 82 FF-ketjuun kuuluvalta festivaalilta saadut luvut kertovat, että kulunut vuosi on liikuttanut suuria määriä ihmisiä kulttuurielämysten pariin. Myytyjen lippujen osalta vuosi 2017 oli suurin piirtein samalla tasolla edellisen vuoden kanssa, kokonaiskäyntimäärien suhteen sen sijaan tapahtui kasvua.

Myytyjen lippujen osalta vuoden 2017 tarkka tilastoluku on 822 593 kappaletta, joten laskua edellisvuoteen verrattuna on yksi prosentti. Festivaalien kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on reilusti yli kaksi miljoonaa – tarkka tilastoluku on 2 272 338. Kokonaiskäyntimäärissä nousua vuoteen 2016 verrattuna on viisi prosenttia.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2017 löytyvät tästä linkistä.

Tilastoinnin pohjana on viidettä kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat johdonmukaiset sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kokonaisluvut ovat lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta tänänkin vuonna festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on syytä pitää mielessä järjestettyjen konserttien tai tilaisuuksien määriä. Jos esityksiä on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin vähemmän. Vastaavasti festivaalien merkkivuodet tai erityistapahtumat nostavat käyntimääriä vuosikohtaisesti. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin. Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista.

Tilastoja analysoidessa on hyvä myös muistaa, että Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pieninä.

 

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2017 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Ruisrock   105 000
 2. Ilosaarirock   67 000
 3. Pori Jazz   59 759
 4. Helsingin juhlaviikot   54 758
 5. Savonlinnan Oopperajuhlat   49 663
 6. Kotkan Meripäivät/Tall Ship Races Kotka   45 907
 7. Taidekeskus Salmela   41 821
 8. Tuska Open Air Metal Festival   30 448
 9. Kuhmon Kamarimusiikki   28 328
 10. Sodankylän elokuvajuhlat   26 389

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2017 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz   405 659
 2. Kotkan Meripäivät/Tall Ship Races Kotka   354 998
 3. Helsingin juhlaviikot   212 836
 4. Ruisrock   106 350
 5. Puistoblues   90 000
 6. Maailma kylässä –festivaali   78 000
 7. Tampereen Teatterikesä   68 038
 8. Savonlinnan Oopperajuhlat   67 842
 9. Ilosaarirock   67 000
 10. Kaustinen Folk Music Festival   55 958

Vuoden 2016 käyntitilastot: Festivaalien suosio jatkuu vahvana

Finland Festivals on jälleen koonnut kattavat tilastot festivaalien käyntimääristä vuonna 2016. Kaikkiaan 81 jäsenfestivaalilta kerätyt luvut kertovat, että festivaaliala on edelleen erittäin elinvoimainen. Myytyjen lippujen osalta vuosi 2016 oli lähes yhtenevä edellisvuoden kanssa, kokonaiskäyntimäärien suhteen sen sijaan tapahtui pientä laskua.

Myytyjen lippujen osalta vuoden 2016 tarkka tilastoluku on 828 955 kappaletta, joten laskua edellisvuoteen verrattuna on yksi prosentti. Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on reilusti yli kaksi miljoonaa – tarkka tilastoluku vuonna 2016 on 2 164 762. Kokonaiskäyntimäärissä laskua vuoteen 2015 verrattuna on kahdeksan prosenttia.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista 2016 löytyvät tästä linkistä: FF käyntitilasto 2016.

Tilastoinnin pohjana on neljättä kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat johdonmukaiset sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kokonaisluvut ovat lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta kuten aina, festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on syytä pitää mielessä järjestettyjen konserttien ja tilaisuuksien määrä. Jos esityksiä on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin yleensä vähemmän. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin.

Tilastoja analysoidessa on hyvä myös muistaa, että yleisömäärä ei ole mikään itseisarvo. Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pieninä.

 

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2016 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Ruisrock   100 000
 2. Pori Jazz     57 507
 3. Ilosaarirock   54 500
 4. Helsingin juhlaviikot   50 112
 5. Savonlinnan Oopperajuhlat   49 087
 6. Taidekeskus Salmela   42 764
 7. Seinäjoen Tangomarkkinat   38 131
 8. Tampereen Teatterikesä   36 556
 9. Kuhmon Kamarimusiikki   31 244
 10. Sodankylän elokuvajuhlat   25 902

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2016 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz   379 507
 2. Kotkan Meripäivät   222 392
 3. Helsingin juhlaviikot   209 745
 4. Ruisrock   102 000
 5. Seinäjoen Tangomarkkinat   101 000
 6. Puistoblues   100 000
 7. Maailma kylässä –festivaali   79 000
 8. Tampereen Teatterikesä   67 788
 9. Savonlinnan Oopperajuhlat   67 132
 10. Oulun juhlaviikot   56 997

Vuoden 2015 käyntitilastot: Festivaalit myivät reilusti yli 800 000 pääsylippua

Festivaalialalla menee edelleen varsin hyvin ja käyntimäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla talouden taantumasta ja muutenkin synkeistä ajoista huolimatta. Tämä näkyy Finland Festivalsin (FF) kokoamista käyntitilastoista kaikilta niiltä festivaaleilta, jotka olivat FF:n jäseniä vuoden 2015 aikana.

Myytyjen lippujen osalta tarkka tilastoluku on 822 435 kappaletta, joten kasvua edellisvuoteen verrattuna on peräti 14 prosenttiyksikköä. Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on reilusti yli kaksi miljoonaa, tarkka tilastoluku on 2 342 232. Kokonaiskäyntimäärissä kasvua vuoteen 2014 verrattuna on seitsemän prosenttia.

Tilastollista kasvua selittää se, että FF:n tilastoissa on ensi kertaa mukana kolme maan eturivin rockfestivaalia (Ilosaarirock, Ruisrock ja Tuska Open Air Metal Festival). Toisaalta kaksi suurta yleisötapahtumaa (Provinssirock ja Down By The Laituri) ei enää ole mukana FF:n tilastoissa. Nämä muutokset huomioiden festivaalien käyntimäärät vuonna 2015 olivat suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista 2015 löytyvät tästä linkistä: FF käyntitilasto 2015

Tilastoinnin pohjana on kolmatta kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat selkeät ja johdonmukaiset sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kuten aikaisemminkin, festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on myös pidettävä mielessä järjestettyjen konserttien ja tilaisuuksien määrä. Jos esityksiä on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin luonnollisesti vähemmän. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin. Tilastoja analysoidessa on hyvä myös muistaa, että yleisömäärä ei ole mikään itseisarvo. Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pieninä.

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2015 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Ruisrock   95 000
 2. Helsingin juhlaviikot   61 649
 3. Pori Jazz   60 936
 4. Savonlinnan Oopperajuhlat   53 135
 5. Ilosaarirock   48 937
 6. Seinäjoen Tangomarkkinat   42 347
 7. Kuhmon Kamarimusiikki   32 426
 8. Taidekeskus Salmela   31 000
 9. Tampereen Teatterikesä   30 384
 10. Sodankylän elokuvajuhlat   27 908

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2015 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz   390 936
 2. Helsingin juhlaviikot   295 970
 3. Kotkan Meripäivät   181 800
 4. Tampereen Teatterikesä   118 190
 5. Seinäjoen Tangomarkkinat   106 000
 6. Puistoblues   100 000
 7. Ruisrock   97 000
 8. Maailma kylässä -festivaali   78 200
 9. Savonlinnan Oopperajuhlat   71 278
 10. Oulun juhlaviikot  65 645

Vuoden 2014 käyntitilastot: Festivaalien käyntimäärät edelleen kasvussa

Finland Festivals (FF) on jälleen koonnut käyntitilastot kaikilta niiltä festivaaleilta, jotka olivat FF:n jäseniä vuoden 2014 aikana. Talouden taantumasta huolimatta festivaaleilla menee edelleen varsin hyvin ja kokonaisluvuissa mitattiin selkeää kasvua.

Myytyjen lippujen osalta tarkka tilastoluku on 724 685 kappaletta, joten kasvua edellisvuoteen verrattuna on kolme prosenttiyksikköä. Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on reilusti yli kaksi miljoonaa, tarkka tilastoluku on 2 165 454. Kokonaiskäyntimäärissä kasvua vuoteen 2013 verrattuna on peräti yhdeksän prosenttia.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista 2014 löytyvät tästä linkistä: FF käyntitilasto 2014.

Tilastoinnin pohjana on toista kertaa käytetty uutta tarkempaa ohjeistusta. Uusi ohjeistus pyrkii parempaan vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä, ja laskentaperusteet ovat selkeät ja johdonmukaiset sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kuten jokaisena vuonna, festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on hyvä pitää mielessä järjestettyjen konserttien ja tilaisuuksien määrä. Jos tilaisuuksia on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin luonnollisesti vähemmän. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin.

Tilastoja analysoidessa on hyvä myös muistaa, että yleisömäärä ei ole mikään itseisarvo. Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pieninä.

 

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2014 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Helsingin juhlaviikot   85 667
 2. Pori Jazz   61 774
 3. Savonlinnan Oopperajuhlat   53 007
 4. Seinäjoen Tangomarkkinat   43 874
 5. Kuhmon Kamarimusiikki   32 197
 6. Oriveden Suvi   29 827
 7. Tampereen Teatterikesä   29 172
 8. Taidekeskus Salmela   28 000
 9. Down By The Laituri   21 703
 10. Sodankylän elokuvajuhlat   21 631

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2014 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz   305 264
 2. Helsingin juhlaviikot   271 858
 3. Kotkan Meripäivät   238 593
 4. Seinäjoen Tangomarkkinat   116 000
 5. Down By The Laituri   112 240
 6. Puistoblues   105 000
 7. Maailma kylässä -festivaali   80 370
 8. Tampereen Teatterikesä   74 256
 9. Savonlinnan Oopperajuhlat   71 973
 10. Mäntän kuvataideviikot   57 795

Festivaalit vahvassa vedossa vuonna 2013 talouden taantumasta huolimatta

Finland Festivals (FF) on koonnut jäsenfestivaaliensa käyntitilastot vuodelta 2013. Myytyjen lippujen osalta tarkka tilastoluku on 706 820 kappaletta. Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on 1 911 692.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista 2013 löytyvät tästä: FF käyntitilasto 2013.

Tilastoinnin pohjana on ensimmäistä kertaa käytetty uutta tarkempaa ohjeistusta. Siitä johtuen vertailua edellisvuoteen ei ole tehty, sillä vuoden 2013 lukuja käytetään vasta tästä eteenpäin rinnakkain tulevien vuosien käyntimäärien kanssa. Uusi ohjeistus pyrkii parempaan vertailtavuuteen erityyppisten festivaalein välillä. Laskentaperusteita on myös tiukennettu sen suhteen miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2013 myytyjen lippujen perusteella:

 1. 1. Helsingin juhlaviikot   58 298
 2. Savonlinnan Oopperajuhlat   52 022
 3. Pori Jazz   49 000
 4. Seinäjoen Tangomarkkinat   39 123
 5. Kuhmon Kamarimusiikki   33 852
 6. Tampereen Teatterikesä   30 730
 7. Oriveden Suvi   30 200
 8. Taidekeskus Salmela   27 000
 9. Kotkan Meripäivät   25 430
 10. Sodankylän elokuvajuhlat   22 608

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2013 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Kotkan Meripäivät   229 930
 2. Helsingin juhlaviikot   217 913
 3. Pori Jazz   144 000
 4. Puistoblues    120 000
 5. Seinäjoen Tangomarkkinat   106 000
 6. Tampereen Teatterikesä   94 091
 7. Maailma kylässä -festivaali   85 300
 8. Savonlinnan Oopperajuhlat   71 425
 9. Oulun juhlaviikot   55 000
 10. Imatra Big Band Festival   48 000

 

(Tilastotietoja tarkennettu 3.3.2014)

Festivaalien käyntimäärät vuonna 2012 pienessä kasvussa

19.2.2013

Finland Festivals (FF) on koonnut jäsenfestivaaliensa käyntitilastot vuodelta 2012. Myytyjen lippujen osalta kasvua syntyi edellisvuoteen verrattuna noin 4 prosenttia, tarkka tilastoluku on 735 972 myytyä lippua. Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä sen sijaan oli samalla tasolla kuin vuonna 2011. Tarkka tilastoluku, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, oli 1 877 800. Tarkat tiedot eri festivaalien käyntimääristä löytyvät tästä: FF käyntitilasto 2012.

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2012 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Helsingin juhlaviikot   69 073
 2. Savonlinnan Oopperajuhlat   55 603
 3. Pori Jazz   48 000
 4. Kotkan Meripäivät   39 141
 5. Seinäjoen Tangomarkkinat   38 392
 6. Kuhmon Kamarimusiikki   33 593
 7. Taidekeskus Salmela   28 000
 8. Pispalan Sottiisi/Tanssipidot   26 600
 9. Tampereen Teatterikesä   24 848
 10. Oriveden Suvi   23 819

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2012  kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Kotkan Meripäivät   232 090
 2. Helsingin juhlaviikot   211 688
 3. Pori Jazz   140 000
 4. Puistoblues   125 000
 5. Maailma kylässä -festivaali   105 656
 6. Seinäjoen Tangomarkkinat   105 000
 7. Tampereen Teatterikesä   88 877
 8. Savonlinnan Oopperajuhlat   73 563
 9. Provinssirock   53 908
 10. Pispalan Sottiisi/Tanssipidot   50 300

Festivaalien suosio vuonna 2011 vahvasti entisellä tasolla

19.12.2011

Finland Festivals (FF) on koonnut jäsenfestivaaliensa käyntitilastot vuodelta 2011. Myytyjen lippujen osalta tilanne on lähes identtinen vuoden 2010 kanssa. Tarkka tilastoluku on 710 107 myytyä lippua. Se on 5,4 % vähemmän kuin vuonna 2010, mutta lukuja vertailtaessa pitää huomioida se, että Flow-festivaali ei enää vuonna 2011 ollut osa Helsingin juhlaviikkoja, joten Flown ilmoittamat 46 500 käyntiä eivät enää sisälly FF:n tilastoihin.

Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä ei myöskään juuri muuttunut. Tarkka tilastoluku, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on tänä vuonna 1 881 774 eli 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jos Flow huomioitaisiin luvuissa, taso olisi hämmästyttävästi lähes täsmälleen sama kuin viime vuonna.

Tarkat festivaalikohtaiset käyntimäärät löytyvät tästä: FF käyntitilasto 2011.

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2011  myytyjen lippujen  perusteella:

 1. Pori Jazz   57 000
 2. Helsingin juhlaviikot   51 994
 3. Savonlinnan Oopperajuhlat   44 608
 4. Kotkan Meripäivät   36 700
 5. Seinäjoen Tangomarkkinat   36 444
 6. Provinssirock   34 492
 7. Kuhmon Kamarimusiikki   32 759
 8. Tampereen Teatterikesä   28 032
 9. Taidekeskus Salmela   28 000
 10. Oriveden Suvi   24 322

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2011 kokonaiskäyntimäärän perusteella: 

 1. Kotkan Meripäivät   200 000
 2. Helsingin juhlaviikot   192 365
 3. Pori Jazz   152 000
 4. Puistoblues   119 000
 5. Seinäjoen Tangomarkkinat   104 000
 6. Tampereen Teatterikesä   98 642
 7. Provinssirock   81 800
 8. Maailma kylässä -festivaali   76 261
 9. Kaustinen Folk Music Festival   73 000
 10. Savonlinnan Oopperajuhlat   61 046

Festivaalien lipunmyynti kasvoi lähes neljä prosenttia

1.12.2010

Finland Festivals on jälleen koonnut jäsenfestivaaliensa kävijätilastot. Taloustaantumasta huolimatta lippuja myytiin reilusti enemmän kuin vuosi sitten. Myytyjen lippujen tarkka tilastoluku on 750 873 ja se tarkoittaa 8,8 prosentin nousua edellisvuoteen. Koska Seinäjoen Tangomarkkinat liittyi pitkän tauon jälkeen FF:n jäseneksi tämän vuoden alussa, festivaalin mukaantulo tilastoihin selittää osan kasvusta. Jos Tangomarkkinat jätetään kasvulaskelmista pois, on myytyjen lippujen määrän kasvu silti 3,8 prosenttia.

Festivaalien kokonaisyleisömäärä ei juuri muuttunut. Tarkka tilastoluku, johon on koottu arviot myös erilaisten ilmaistilaisuuksien kävijämääristä, on tänä vuonna 1 912 812 eli lähes sama kuin vuonna 2009.

Suomen väestöpohjaan nähden molemmat luvut ovat kansainvälisessä vertailussa erittäin suuria.

Kuten jokaisena vuonna, festivaalikohtaiset erot yleisömäärissä olivat suuria. Yleisömääriä arvioitaessa on hyvä pitää mielessä järjestettyjen konserttien ja tilaisuuksien määrä. Jos tilaisuuksia on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, on yleisömääräkin luonnollisesti pienempi. Festivaalien kävijätavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin.

Sekin on jälleen hyvä muistaa, että yleisömäärä ei ole mikään itseisarvo. Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pienenä.

Tarkat festivaalikohtaiset käyntimäärät löytyvät tästä: Yleisömäärät 2010

 

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2010 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Helsingin juhlaviikot   103 713
 2. Pori Jazz   60 000
 3. Savonlinnan Oopperajuhlat   50 338
 4. Seinäjoen Tangomarkkinat   34 533
 5. Kuhmon Kamarimusiikki   32 603
 6. Tampereen Teatterikesä   27 954
 7. Kaustinen Folk Music Festival   27 700
 8. Kotkan Meripäivät   27 000
 9. Provinssirock   26 543
 10. Taidekeskus Salmela   26 500

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2010 kokonaisyleisömäärän perusteella:

 1. Helsingin juhlaviikot   271 896
 2. Kotkan Meripäivät   200 000
 3. Pori Jazz   155 000
 4. Puistoblues   123 000
 5. Seinäjoen Tangomarkkinat   102 000
 6. Tampereen Teatterikesä   86 831
 7. Kaustinen Folk Music Festival   84 000
 8. Maailma kylässä -festivaali   71 150
 9. Savonlinnan Oopperajuhlat   64 444
 10. Provinssirock   59 215

Festivaalien taloudelliset avainluvut

Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2017 löytyy oheisesta linkistä: Festivaalien taloudelliset avainluvut 2017

Covid-19-pandemian aikana taloustietoja ei kerätty. Seuraavat taloudelliset avainluvut kerätään vuoden 2023 tilinpäätöksistä, joten uusimmat luvut julkaistaan vasta vuoden 2024 aikana.

Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2014 löytyy oheisesta linkistä: Festivaalien taloudellisia avainlukuja 2014

 

Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2012 löytyy oheisesta linkistä: Festivaalien taloudellisia avainlukuja 2012.

 

Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2010 löytyy oheisesta linkistä: festivaalien-taloudellisia-avainlukuja-2010.