Föreningen

Finland Festivals

Finland Festivals samlar under sitt tak de bästa festivalerna i Finland som bjuder på toppupplevelser. Förutom olika musikgenrer presenterar festivalerna även de mest intressanta namnen inom dans, teater, litteratur, bildkonst, film och även barnkultur. Finland Festivals arbetar för kultur och turism och föreningens viktigaste uppgifter är att bevaka festivalernas intressen, sköta marknadsföring och information, att samla in uppgifter, forska och ge utbildning. Finland Festivals är en icke-vinstdrivande ideell förening.

Finland Festivals stödjer betingelserna för festivalernas verksamhet och påverkar aktivt den gällande lagstiftningen. FF förbättrar villkoren för sina medlemmars verksamhet genom att skapa förtroliga förhållanden till de instanser som fattar beslut om festivalerna.

FF marknadsför sina festivaler i Finland och utomlands. FF förhandlar om samarbetsavtal för sina medlemmar och utvecklar festivalernas yrkesskicklighet genom att arrangera utbildning, rådgivning, networking och idésmedjor. FF för festivalfolkets talan och är den expert och rikhaltiga databank som konsulteras alltid då beslut fattas om betingelserna för festivalernas verksamhet.

Kontaktuppgifter

Kontor
Finland Festivals
Eriksgatan 3 B
FI-00100 HELSINGFORS

Kai Amberla
Executive Director
kai.amberla@festivals.fi
+358 40 551 5752

Minna Syri
Information Coordinator
info@festivals.fi
+358 40 552 7937