12.02.2009

XIV Mäntän kuvataideviikot: 43 taiteilijaa

Teemana tunteiden ekologia

Kesällä 2009 XIV Mäntän kuvataideviikoilla esittäytyy 43 taiteilijaa / taiteilijaryhmää. Kuraattori Tuula Karjalainen uskoo, että valittu määrä antaa jokaiselle taiteilijalle riit-tävästi tilaa tulla esiin. Hän on kutsunut tekijöitä, joiden tekniikat ja aiheiden lähesty-mistavat edustavat hyvin nykytaiteen tekemisen kirjoa. Valokuva ja video kulkevat rin-nakkain maalauksen ja kolmiulotteisen kanssa, ja myös performanssia on luvassa. Näyttelyn keskeisenä tilana on Pekilo ja sitä ympäröivät ulkoalueet.

Tämän vuoden teemaksi Karjalainen on valinnut Tunteiden ekologian. Se on erään-lainen sanahybridi, joka on monin tavoin käsitettävissä. Sen tarkoituksellinen epätark-kuus antaa mahdollisuuden jokaiselle aivan omiin tulkintoihin. Silti se rajaa paljon myös pois itsestään.

– Tämä otsikko on ollut minulle lähtökohta valitessani taiteilijoita, mutta se ei ole imperatiivi taiteilijoiden teoksille tai niiden syntyprosessille. Tarkoitus ei siis ole, että taiteilijat kuvittavat omia ajatuksiani, kuraattori sanoo.

Tuula Karjalaisen mukaan nykytaiteessa otetaan laajasti kantaa maailman tilantee-seen, erityisesti ekologisiin kysymyksiin, taloudelliseen eriarvoisuuteen ja ahneuteen. Hän näkee, että epäoikeudenmukaisuudet, sodat ja maapallon hidas itsemurha ovat läsnä taideteosten syntyprosessissa, mutta yhtälailla siinä on riemu elämisestä ja kai-ken olevaisen monimuotoisuudesta.

– Taiteilijat katsovat näitä kysymyksiä kiinnostavasti eri tavoin ja eri näkökulmista, kukin oman persoonansa ja tunnekenttänsä kautta. Ihmisenä oleminen on moraalinen kysymys, mutta mahdollinen ainoastaan tiettyjen fyysisten edellytysten vallitessa. Elämäntavan muutos voi tapahtua vain tunteiden kautta. Järjen maailma on siihen kyvytön, sen olemme jo nähneet, Karjalainen pohtii.

Kuvataideviikkojen oheisohjelma julkistetaan alkukevään aikana. Perinteisten tapah-tumien lisäksi siihen suunnitellaan myös uusia osuuksia.

XIV Mäntän kuvataideviikot 14.6.–23.8.2009.
Avoinna joka päivä klo 11–18 (myös juhannuksena).
Pääsyliput 10 / 8,5 €

http://www.mantankuvataideviikot.fi