20.12.2017

Vuoden 2017 käyntitilastot: Festivaaleilla yli kaksi miljoonaa käyntiä

Finland Festivals on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2017. Kaikkiaan 82 FF-ketjuun kuuluvalta festivaalilta saadut luvut kertovat, että kulunut vuosi on liikuttanut suuria määriä ihmisiä kulttuurielämysten pariin. Myytyjen lippujen osalta vuosi 2017 oli suurin piirtein samalla tasolla edellisen vuoden kanssa, kokonaiskäyntimäärien suhteen sen sijaan tapahtui kasvua.

Myytyjen lippujen osalta vuoden 2017 tarkka tilastoluku on 822 593 kappaletta, joten laskua edellisvuoteen verrattuna on yksi prosentti. Festivaalien kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on reilusti yli kaksi miljoonaa – tarkka tilastoluku on 2 272 338. Kokonaiskäyntimäärissä nousua vuoteen 2016 verrattuna on viisi prosenttia.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2017 löytyvät tästä linkistä.

Tilastoinnin pohjana on viidettä kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat johdonmukaiset sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kokonaisluvut ovat lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta tänänkin vuonna festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on syytä pitää mielessä järjestettyjen konserttien tai tilaisuuksien määriä. Jos esityksiä on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin vähemmän. Vastaavasti festivaalien merkkivuodet tai erityistapahtumat nostavat käyntimääriä vuosikohtaisesti. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin. Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista.

Tilastoja analysoidessa on hyvä myös muistaa, että Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pieninä.

 

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2017 myytyjen lippujen perusteella:

1. Ruisrock   105 000

2. Ilosaarirock   67 000

3. Pori Jazz   59 759

4. Helsingin juhlaviikot   54 758

5. Savonlinnan Oopperajuhlat   49 663

6. Kotkan Meripäivät/Tall Ship Races Kotka   45 907

7. Taidekeskus Salmela   41 821

8. Tuska Open Air Metal Festival   30 448

9. Kuhmon Kamarimusiikki   28 328

10. Sodankylän elokuvajuhlat   26 389

 

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2017 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

1. Pori Jazz   405 659

2. Kotkan Meripäivät/Tall Ship Races Kotka   354 998

3. Helsingin juhlaviikot   212 836

4. Ruisrock   106 350

5. Puistoblues   90 000

6. Maailma kylässä –festivaali   78 000

7. Tampereen Teatterikesä   68 038

8. Savonlinnan Oopperajuhlat   67 842

9. Ilosaarirock   67 000

10. Kaustinen Folk Music Festival   55 958