01.06.2012

Veikkauksen edunsaajat käynnistävät EU-edunvalvontahankkeen

Finland Festivals ry, Suomen Akatemia, Suomen Elokuvasäätiö, Suomen Museoliitto ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Teatterit ry, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Veikkauksen edunsaajat valvovat Suomen etua Euroopassa. Edunsaajat käynnistävät vuoden 2014 loppuun ulottuvan hankkeen, jolla valvotaan liikunnan, taiteen, nuorisotyön ja tieteen etuja rahapelien muuttuvassa toimintaympäristössä.

Veikkaus tuloutti vuonna 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön kautta liikunnalle, taiteelle, nuorisotyölle ja tieteelle 515,8 miljoonaa euroa eli lähes 10 miljoonaa euroa viikossa. Veikkauksen tuotto mahdollistaa laajan taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorison parissa tehtävän ammatillisen ja vapaaehtoistyön avulla hyvän elämän edellytykset kaikille suomalaisille sekä kilpailukykyisen, elinvoimaisen ja innovatiivisen yhteiskunnan.

Veikkauksen edunsaajien EU-hanketta ohjaa yhteinen neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn.

“Pidämme tärkeänä vahvistaa yhteistä edunvalvontaa ja turvata liikunnan, taiteen, nuorisotyön ja tieteen rahoitus jatkossakin. Veikkauksen vuosittainen tuotto on merkittävä edunsaajille ja sitä kautta koko suomalaiselle yhteiskunnalle”, sanoo Irina Krohn.

Veikkauksen edunsaajien EU-edunvalvontahankkeen neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava: Suomen Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn (pj), SLU:n pääsihteeri Teemu Japisson, Allianssin pääsihteeri, Suomen Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä, Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla, Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Aila Sauramo.

Hanketta hallinnoi Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankejohtajaksi valittiin 1.6.2012 alkaen EU-vaikuttamisen ammattilainen Petri Lahesmaa (42) sijoituspaikkana Bryssel. Petri Lahesmaa on toiminut runsaat kaksitoista vuotta päätoimisesti Brysselissä EU-asiantuntijana ja viimeiset seitsemän vuotta eurooppalaisen rahapelikentän parissa. Viimeksi hän on työskennellyt viestintäalan yritys Infor Oy:n palveluksessa vastaten Brysselin toiminnoista. Hän on toiminut myös mm. Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana sekä Euroopan parlamentissa Ilkka Suomisen ja Alexander Stubbin avustajana.

”Rahapelien yksinoikeusjärjestelmää kohtaan kohdistuu paineita paitsi EU:n ja erityisesti ulkopuolisten yksityisten toimijoiden taholta. Edunsaajilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia rahoituksen turvaamisesta jatkossakin ja myös osoittaa eurooppalaisille, että Veikkauksen rahoitusmalli on hyvä ja toimiva. Liikunta, nuorisotyö, taide ja tiede koskettavat lähes jokaisen suomalaisen arkea”, sanoo Petri Lahesmaa.

Veikkauksen edunsaajat ovat jo useamman vuoden ajan toimineet vaikuttamisverkostona. Nyt toimintaa laajennetaan ja vahvistetaan yhteisellä EU-hankkeella.