15.12.2016

Työryhmä: 25 toimenpidettä taide- ja kulttuurifestivaalien kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä luovutti ministeri Sanni Grahn-Laasoselle esityksensä Suomen ensimmäiseksi taide- ja kulttuurifestivaaliohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa festivaalien yhteiskunnallista vaikuttavuutta, arvostusta ja asemaa, lisätä osallistumista ja osallisuutta kulttuuriin, parantaa kansainvälistymistä ja osaamista sekä lisätä yhteistyötä.

Esityksen lähtökohtana on, että taide- ja kulttuurifestivaalien potentiaalia tulee hyödyntää nykyistä paremmin. Viime vuosina valtionavustusta saaneiden festivaalien yhteenlaskettu vuosittainen käyntimäärä on ollut yli kaksi miljoonaa.

Työryhmän esittämä ohjelma koostuu seitsemästä toisiaan täydentävästä tavoitekokonaisuudesta ja 25 toimenpide-ehdotuksesta. Ohjelma luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 14. joulukuuta.

Taide- ja kulttuurifestivaalit lisäävät merkittävästi eri väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua taiteen ja kulttuurin kokemiseen, harrastamiseen, luomiseen ja tekemiseen. Festivaaleja suunnataan erilaisille kohderyhmille ja osallistumisen kynnys on usein suhteellisen matala. Suomen asukaslukuun nähden taide- ja kulttuurifestivaalien kokonaiskäyntimäärä onkin suuri ja tapahtumiin osallistuminen on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen käy vuosittain kulttuuritapahtumassa.

– Taide- ja kulttuurifestivaalit ovat merkittäviä paitsi taide- ja kulttuuripoliittisesti, myös esimerkiksi matkailun, hyvinvoinnin ja alueiden kehittymisen kannalta. Kunnilla on keskeinen asema festivaalien tukijoina. On tärkeää muodostaa laaja-alaista näkemystä taide- ja kulttuurifestivaalitoiminnan edistämiseksi. Mukana tässä työssä voisivat olla valtion viranomaisten lisäksi ainakin festivaalien yhteistyöorganisaatiot ja kaupunkien tapahtumayksiköt, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Taide- ja kulttuurifestivaalit ovat globaalisti vahvistuva ala. Suomen edellytykset festivaalien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ovat hyvät. Keskeistä on edistää myös uutta luovaa toimintaa ja uudenlaisten festivaalikonseptien kehittämistä. Työryhmä on esittänyt osan valtion rahoituksesta myöntämisenä uusille tapahtumille sekä harkittavaksi uusia rahoitusinstrumentteja, kuten kehittämis- ja riskirahaa, takaisinmaksettavia valtionavustuksia ja tappiotakuita.

– Työryhmän ehdotukset rahoituksen monipuolistamisesta ja esimerkiksi start up -avustuksista edustavat uutta ajattelua taiteen ja kulttuurin rahoituksessa. Pidän esityksiä hyvinä, ministeri sanoo.

Ohjelman tavoitteena on, että vuonna 2025 taide- ja kulttuurifestivaalien arvostus ja asema ovat vahvistuneet taide- ja kulttuuripolitiikassa. Festivaalien vahvuuksien tehostunut hyödyntäminen on antanut uusia menestymisen mahdollisuuksia eri taiteenaloille, ja monipuoliset taloudelliset voimavarat tukevat alueellisesti kattavaa, elinvoimaista festivaalitoimintaa.