11.09.2017

Taidekeskus Salmela: Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalolle nimikkoluonnonsuojelualue

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä 11.9.2017 (luonnonsuojelulain § 24.1. mukaisesti) Kouvolan Iso Lahnajärvellä sijaitseva Varissaari suojellaan Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

Luonnontilainen saari sijaitsee Lahnavuoren luonnonmaisemassa. Saarinäkymä avautuu Lahnavuoren huipulta ja liittyy oleellisesti arvokkaaseen, luonnon muokkaamaan maisemaan.

Suojeltavan saaren luonto on koskematon. Maasto on osittain kallioista, runsaspuustoista ja mäntyvaltaista. Kasvava puusto on monimuotoista ja osittain kelottunutta. Laaja ja paksu sammalpeite on kasvanut osittain jyrkänteiselle kallioalueelle.

Suojelun tarkoituksena on ainutlaatuisen maisemakuvan ja arvokkaan luontokohteen säilyminen tuleville sukupolville nykymuodossaan.  Luonnonsuojelualueen virallinen nimi on Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon luonnonsuojelualue I.

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon toiminnan tavoitteena on luontoaiheisten näyttelyiden järjestäminen entisessä Vuohijärven kirkossa. Tavoitteena on myös edistää luonnonsuojelua ja hankkia tulevaisuudessa lisää uusia, merkittäviä luontokohteita.

Idea nimikkoluonnonsuojelualueeseen syntyi Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjasta, joka kutsuu maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita Suomen juhlavuoden kunniaksi.

Suojelupäätös ajoittuu Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon ja Taidekeskus Salmelan perustajan, konsuli Tuomas Hoikkalan juhlapäivän tienoille, hänen täyttäessä 60 vuotta.  Suojelupäätös on lahja itsenäiselle Suomelle.

 ”Emme voi kesyttää luontoa mutta luonto voi kesyttää meidät”. Tuomas Hoikkala