14.06.2010

Taidekeskus Salmela Mäntyharjussa valittiin kotimaan matkailun huippukohteeksi

Suomen Matkailijayhdistys SMY on päättänyt palkita Taidekeskus Salmelan Mäntyharjussa kotimaan matkailun huippukohteena. Mäntyharjun kirkonkylässä sijaitseva taidekeskus on jo vuodesta 1990 lähtien yhdistänyt menneitä sukupolvia kunnioittavan ja nuoria taiteilijoita tukevan taidetarjonnan ainutlaatuisella tavalla.

Mäntyharjun vanhan kirkonkylän suojeleminen ja elävöittäminen yhdessä kunnan kanssa on esimerkillistä. Jatkuvasti uusiutuva monitaiteellinen ohjelma ja taidekeskuksen kehittäminen pitkällä aikavälillä tukee koko seutukunnan vetovoimaisuutta. 1850-luvulla rakennettu pitäjäntupa on muuttunut korkeatasoisten taidenäyttelyiden tyyssijaksi. Näyttelytoiminta on laajentunut ympäristön tärkeisiin kulttuurirakennuksiin niin, että eri kulttuurihistorialliset aikakauden on pystytty tallentamaan matkailijoiden ihasteltavaksi korkeatasoisen taiteen lisäksi.

Taidekeskus Salmelan kokonaisuutta tukee merkittävästi sen konserttitoiminta. Suomen toiseksi suurin kaunis puukirkko on saanut aivan uudenlaista syvyyttä toimintaansa ollessaan taidekeskuksen konserttitilana.

Taidekeskus Salmela on kunnan muiden matkailunähtävyyksien ja tapahtumien kanssa nostanut Mäntyharjun Suomen kartalle merkittävänä kulttuuri- ja matkailupaikkakuntana. Mäntyharjun kaunis luonto täydentyy ihanteellisesti kuvataiteen, runotapahtumien ja konserttien tapahtumaketjuksi.

Vuonna 1887 perustetun Suomen Matkailijayhdistyksen historiaa ja perinnettä vaalivan SMYn tar-koituksena on kehittää matkailumahdollisuuksia Suomessa sekä edistää kulttuuriin, luontoon, ulkoiluun ja vaellukseen liittyvää matkailua ja siten maan ja sen eri osien ja niiden olosuhteiden monipuolista tuntemista.

Taidekeskus Salmela on avoinna 12.6.-8.8.2010.

http://www.taidekeskussalmela.fi