25.01.2017

Täydenkuun tanssien kursseilla pureudutaan hyvinvointiin

26. Täydenkuun tanssit -nykytanssifestivaalin pääteema Hyvä elämä näkyy myös kurssitarjonnassa. Kursseilla pureudutaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin stressinpurkuliikkeiden sekä autenttisen liikkeen kautta sekä jäsennetään liikettä ja löydetään uudenlaisina tapoja monipuolistaa partneerausta. Kursseja on sekä tanssin ammattilaisille, edistyneille tanssin harrastajille, opiskelijoille ja ammattilaisille sekä kaikille sopivia. Festivaali järjestetään 23. – 26.7. Pyhäjärvellä.

Kaikille tarkoitetulla Keho viisauden lähteenä – Autenttinen liike -kurssilla keskitytään oman kehon kuunteluun ja sisäisten impulssien havainnoimiseen liikkeen ja aistimusten avulla. Menetelmänä käytetään Autenttisen liikkeen muotoa, jossa liikkuja liikkuu omia sisäisiä impulssejaan kuunnellen ja todistaja havainnoi näkemäänsä. Tämä mahdollistaa välittömän kokemuksen itsestä sellaisena kuin olemme vapauttaen näin voimavaroja, ja sillä on tervehdyttävä vaikutus sekä kehoon että mieleen. Kouluttajana toimii alan kansainväliseen kouluttajayhteisöön (Circles Of Four) kuuluva Heli-Maija Rajaniemi.

Jarkko Mandelinin ja Anni Koskisen edistyneille tanssijoille tarkoitetun Kinetic Orchestran -paritekniikkakurssin opetuksessa korostuu fyysisyys ja kyky omaksua erilaisia liikkumisen tapoja. Kurssilla pohditaan myös

”lentäjä-alamies”- asetelman mielekkyyttä sekä avataan ja löydetään uusia tapoja tasapainottaa ja monipuolistaa partneerausta.

TRE (Trauma Releasing Exercises) -kursseja järjestään kaksi:

tanssijoille ja kaikille sopiva. Sertifioitu TRE-ohjaaja Heidi Naakan tanssijoille tarkoitetut tunnit koostuvat alkuliikkeistä, tärinäosuudesta ja reflektio-osuudesta. Menetelmä on helppo oppia ja sen vaikutukset ovat välittömät. Opettelun jälkeen harjoitusta voi tehdä myös itsenäisesti kotona.

Kaikille tarkoitetun TRE-alkukurssin ohjaajana toimii TRE® Certification Trainer, DI, klassisen budon opettaja Jyrki Rytilä. Hän vastaa Suomessa uusien TRE-ohjaajien kouluttamisesta ja on opettanut menetelmää tuhansille ihmisille eri puolilla maailmaa.  Kurssin aikana opitaan yksinkertaiset ja helposti omaksuttavat TRE-stressinpurkuliikkeet, jolloin kehossa käynnistyy luonnollinen ja nopeasti vaikuttava palautumismekanismi, joka rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja haastavien kokemusten jännittämiä lihaksia.

Katri Soinin edistyneille tanssin harrastajille, opiskelijoille ja ammattilaisille suunnatulla tekniikkakurssilla tanssitetaan ja jäsennetään liikettä ihmisen rakenteesta käsin, kehon valmista järjestystä ymmärtäen. Työskentelyssä kirkastetaan ja syvennetään liikkeen artikulaatiota, suuntia ja tilallisuutta.

Kehon tunnistamiseen ja tiedostamiseen perustuvan kokemuksen kautta nautitaan sekä itsestä lähtevän että annetun liikkeen mahdollisuuksista.

Marjo Timorian ja Markku Väätäisen kaikille tarkoitetulla Shamaanikurssilla tutustutaan shamanismin ytimeen, matkoihin ”aliseen ja yliseen maailmaan”, ja haetaan itselle voimaa ja syvennetään tietoisuutta elämästä ja sen mahdollisuuksista. Kurssilla perehdytään shamanismin parantavaan ja elämää kunnioittavaan olemukseen, kykyyn yhtyä luontoon ja maailmankaikkeuteen.

www.fullmoondance.fi

http://www.facebook.com/fullmoondancefestival

https://twitter.com/Full_Moon_Dance