08.11.2010

SITAsiisti-tapahtuman ja Tangomarkkinoiden yhteistyö tuotti hyviä tuloksia

YLEISÖTAPAHTUMIEN YMPÄRISTÖHUOLTO KEHITTYY

SITA Finland Oy:ssä lähdettiin viime syksynä yhdessä Seinäjoen Tangomarkkinoiden kanssa pohtimaan, miten yleisötapahtumien jätehuollon saa aikaisempaa ympäristöystävällisemmäksi ja samalla kustannustehokkaaksi. Syntyi SITAsiisti tapahtuma –palvelukonsepti ja siihen liittyvä ympäristöhuollon käsikirja.

– Huomasimme käytännön työssä, että monet yleisötapahtumien järjestäjät olisivat halunneet tehostaa tapahtumien ympäristöratkaisuja myös jätehuollon keinoin. Mukana oli tietysti myös taloudellinen näkökulma, koska mitä vähemmän syntyy kaatopaikalle menevää jätettä, sitä vähemmän jätehuolto maksaa. On ollut kuitenkin mukavaa huomata, että ympäristöarvot ovat tärkeitä jätehuollon suunnittelussa, kertoo kehityspäällikkö Tiila Korhonen SITA Finlandista.

– Uuden jätelain esitykseen on tulossa tiukennuksia yleisötapahtumien jätehuoltoon. Järjestäjien pitää esimerkiksi huolehtia myös tapahtuma-alueen läheisyydessä olevista roskista ja tehostaa tapahtumien kierrätystä. Tämä tulee entisestään lisäämään ympäristöhuollon suunnittelua.

TANGOMARKKINOILLA ONNISTUTTIIN

Uutta SITAsiisti tapahtuma -palvelukonseptia testattiin viime kesänä Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pekka Leinosen mielestä pelkkä jätehuolto ei enää riitä, vaan festivaalin pitää vastata ympäristöasioissakin ajan haasteisiin.

– Pidämme tärkeänä, että ympäristönhuollon kehittäminen lähtee liikkeelle ruohonjuuritasolta. Tämä tarkoittaa tehokasta lajittelua jätteiden syntypaikalla yhdistettynä ympäristöystävällisiin materiaaleihin ja toimintatapoihin. Jo näillä toimenpiteillä saadaan hyvä alku ympäristönhoidon kokonaisvaltaiseen haltuunottoon, toteaa Leinonen.

SITA Finlandilla ja Seinäjoen Tangomarkkinoilla on kolmivuotinen sopimus, jonka tavoitteena on vähentää merkittävästi kaatopaikalle menevän jätteen määrää ja vastaavasti lisätä jätteen hyödyntämistä joko materiaalina tai energiana. Tässä myös onnistuttiin. Esimerkiksi jätteen määrä väheni 60 % viime kesänä Tangomarkkinoilla kesään 2009 verrattuna. Sekajätteen määrä väheni jopa 80 % edellisvuodesta. Tähän vaikuttivat jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa huomioidut kokonaisuudet, kuten logistiikka, ruoka- ja juomatarjoilun määrä ja laatu, jätehuolto, materiaalivirrat sekä hankinnat ja kulutus.

ETUKÄTEISSUUNNITTELU KESKEISTÄ

Yleisötilaisuuden suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat rakentamisesta ja jätehuollosta.

– Keskeistä on miettiä jo etukäteen, millaisia materiaalivirtoja on tulossa. Suunnitelmassa käydään läpi jätteen syntypaikat, jätteiden lajittelu ja jatkojalostus. Esimerkiksi SITAsiisti tapahtuman jätehuollossa jäteastioiden ja -lavojen tyhjennykset ja kuljetukset on suunniteltu niin, että ajot voidaan minimoida ja kuljetukset itsessään ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä. Tavoitteena on, että hyödyntämiskelvotonta jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Tässä apuna ovat selkeät ja näkyvät lajittelupisteet, joita on riittävästi yleisön kulkureittien varrella. Lajittelusta on tehty helppoa ja mukavaa, ympäristökin pysyy siistinä, kun lähintä jäteastiaa ei tarvitse etsiä kissojen ja koirien kera. Annamme myös järjestäjille tarvittaessa lajittelukoulutusta, kertoo Tiila Korhonen.

Seinäjoen Tangomarkkinat järjestetään seuraavan kerran 6.-10.7.2011.

http://www.tangomarkkinat.fi