30.06.2010

SITA ja Tangomarkkinat yhteistyöhön ympäristön hyväksi

Kestävä kehitys Tangomarkkinoiden yksi perusarvoista ja osa toimintastrategiaa

Seinäjoen Tangomarkkinat ja SITA ovat lähteneet yhdessä kehittämään yleisötapahtuman ympäristönhuollon konseptia, jonka tarkoituksena on edistää tapahtuman ekologisuutta ympäristövaikutuksia pienentämällä. Tavoitteena on tehdä ympäristöhuollon käsikirja, joka palvelee muitakin yleisötapahtumien järjestäjiä.

“SITAsiisti tapahtuma tarjoaa tapahtumajärjestäjille keinot tehdä omasta tapahtumastaan ekologisempi. Ensi vuonna voimaan tulee uusi jätelaki, jota parhaillaan puidaan eduskunnassa. Nykyisen lakiehdotuksen mukaan tapahtumajärjestäjille on luvassa kovennettuja ehtoja ympäristövaikutuksia koskien. Tangomarkkinat on ympäristöasioissa edelläkävijä. SITAn ja Tangomarkkinoiden tavoitteet ja arvot sopivat loistavasti yhteen. Haluamme konkreettisilla toimenpiteillä kantaa vastuuta ympäristöstä,” kommentoi SITA Finlandin myyntijohtaja Elina Yrjänheikki.

“Pelkkä jätehuollosta huolehtiminen ei riitä. Niin meidän kuin muidenkin tapahtumajärjestäjien pitää vastata ajan haasteisiin myös ympäristöasioissa. Aiemmin luvattoman suuri määrä jätteestä on käsitelty sekajätteenä eikä meillä ole tarkkaa kuvaa syntyvistä jätejakeista. Nyt tehostetun lajittelun ja SITAn seurantajärjestelmän avulla saamme enemmän tietoa jätteistä,” kertoo Tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pekka Leinonen.

Tavoitteena kolmivuotisen sopimuskauden aikana on sekajätteen määrän selkeä vähentyminen ja kierrätettävien jätteiden korkea hyödyntämisaste. Jätehuollon kuljetuksissa käytetään vähäpäästöistä kalustoa ja ajot optimoidaan päästöjen vähentämiseksi.

”Lajittelun helppous, hyvä ohjeistus ja huomiota herättävät astiat edistävät lajittelua. Lisäksi tarvitaan positiivista asennekasvatusta. Lajittelu voi olla mukavaa, siistiä ja jopa hauskaa.” lisää Yrjänheikki.

SITA on Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristönhuoltoalan yritys. SITA tarjoaa jätehuoltoalan kokonaisratkaisuja ja niihin liittyvää konsultointia. SITA on osa SUEZ ENVIRONNEMENT –monialakonsernia. SITA Finlandilla on 15 toimipistettä ympäri Suomen. Yrityksen palveluksessa on noin 500 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 75 miljoonaa euroa.

Suomalaisen tangon taikaa!
– Seinäjoen Tangomarkkinat 7. – 11.7.2010

http://www.tangomarkkinat.fi