09.06.2009

Sirpa Sippola Pirkanmaan Festivaalien puheenjohtajaksi

Sata-Häme Soi –juhlien toiminnanjohtaja Sirpa Sippola on valittu Pirkanmaan Festivaalit ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Pirkanmaan Festivaalit ry:ssä on mukana 26 pirkanmaalaista festivaalia, joiden yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämistä varten yhdistys perustettiin toukokuussa.

Yhdistykselle on myönnetty kolmeksi vuodeksi EAKR-hanke, jonka projektikoordinaattoriksi valittiin maatalous- ja metsätieteiden maisteri Susanna Markkola Kihniöstä. Hankkeen avulla muun muassa kehitetään kulttuurituottamisen osaamista, perustetaan festivaalityöntekijäpankki, kalustopankki ja festivaalityön tietopankki sekä kehitetään uusia yhteistyön malleja matkailutoimen kanssa.

– Yhteydet keskeisiin matkailutoimijoihin ja paikallisiin matkailuyrittäjiin ovat hankkeessa tärkeässä roolissa. Pirkanmaalaiset festivaalit saavat paremmin oman äänensä kuuluviin erilaisissa yhteyksissä, kun toimitaan yhdessä. Festivaalien Pirkanmaalle tuoma matkailutulo on merkittävä, mutta aina ei välttämättä huomata, miten suuri merkitys yksittäisellä tapahtumalla on paikkakunnalle ja koko festivaalikentällä maakunnalle, toteaa Sirpa Sippola.