19.02.2018

Oulun Musiikkijuhlat 2018 – kuuloesteetön festivaali

28. Oulun Musiikkijuhlat järjestetään 11.-24.3.2018. Monialaisen festivaalin ohjelmisto sisältää tänä vuonna sinfoniakonsertteja, kamarimusiikkia, rytmimusiikin klubeja, nykysirkusta, tanssia ja lastenoopperaa.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt avustuksen Oulun Musiikkijuhlien Kuuloesteetön festivaali -hankkeelle. Festivaali pyrkii toteuttamaan yhteistyökumppaneiden avulla erilaisiin konserttiympäristöihin mahdollisimman toimivat ratkaisut kuuloesteettömyyden toteutumiseksi. Hanke raportoidaan syksyllä 2018.

Kuuloesteetön festivaali -hankkeen toteuttaminen
Kuulolaitetta käyttävän henkilön kannalta oikein toteutettu ja säädetty induktiosilmukka on helppokäyttöisin ja yleisimmin käytetty kuulemisen apuväline, joka siirtää äänen suoraan kuulolaitteeseen. Hyvin toimiessaan induktiosilmukka tarjoaa selkeän ja laadukkaan kuulemisen kokemuksen. Julkisissakin tiloissa äänensiirtojärjestelmiä on edelleen valitettavan vähän. Niissä paikoissa, joissa järjestelmä löytyy, se on usein suunniteltu, asennettu tai säädetty väärin tai kytketty pois päältä. Näihin epäkohtiin pyrimme projektissamme vastaamaan. Induktiosilmukat voidaan rakentaa myös väliaikaista käyttöä varten, joten toteutamme sopivat ratkaisut myös konserttiympäristöihin, joissa ei ole kiinteää järjestelmää olemassa. Pyrimme myös vaikuttamaan projektissamme siihen, että mahdollisimman moneen konserttitilaan saataisiin jatkossa toteutettua kiinteästi asianmukaiset järjestelmät. Yhteistyökumppaneinamme toteutuksessa toimivat QLU Oy ja Laatukuuluu Oy, lisäksi toimimme yhteistyössä eri konserttipaikkojen ja Oulun kaupungin tilakeskuksen kanssa.

Kaikki konserttipaikat tullaan testaamaan hankkeen aikana ja niihin toteutetaan kartat, joista ilmenee paras kuuluvuus kyseisessä konserttitilassa. Oulun Musiikkijuhlien tilaisuuksia järjestetään Madetojan salissa, Valvesalissa, Oulun kaupungintalon juhlasalissa, Galleria Harmajassa ja Vanha Paloasema Barissa. Toteutamme projektista kyselytutkimuksen, jonka avulla pyrimme saamaan tietoa niin kuulolaitetta käyttäviltä henkilöiltä kuin huonokuuloisiltakin. Laajamittaisempi kyselytutkimus tehdään valikoidulle kuulovammaisten kohderyhmälle. Suppeampaa kyselyyn kokemuksistaan pystyy vastaamaan myös konserttipaikoilla. Jokaisessa konsertissa on tarjolla kuulokkeita, joiden avulla huonokuuloiset pystyvät testaamaan omaa kuulokokemustaan, joista keräämme myös tietoa. Konserttien yhteydessä on infopiste, jossa kuulokkeet ovat jaossa. Infossa annetaan myös opastusta oikean paikan valinnasta konserteissa ja vastataan kysymyksiin. Tiedotamme projektista myös Oulun Seudun Kuulo ry:n ja Kuuloliitto ry:n kautta, joiden avulla pyrimme tavoittamaan kohderyhmän mahdollisimman laajamittaisesti. Kyselytutkimuksesta saamastamme tuloksista julkaistaan raportti syksyllä 2018.

www.omj.fi