23.10.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa työryhmän laatimaan periaatteet turvallisten tapahtumien järjestämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa työryhmän laatimaan periaatteet turvallisten tapahtumien järjestämiseksi Suomessa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko asetti työryhmän 22. lokakuuta.

Työryhmän tehtävänä on edistää tapahtuma-alan turvallisuutta kokoamalla hyviä käytänteitä kotimaasta ja ulkomailta, laatimalla alalle turvallisuutta edistävät yleiset periaatteet sekä laatimalla suunnitelma periaatteiden ja hyvien käytänteiden välittämiseksi alan toimijoille.

– Tapahtuma-ala on koronan takia vaikeassa tilanteessa. Uskon, että yhdessä voimme löytää keinoja, joilla Suomalainen kulttuuri ja urheilu selviävät tämän kriisin yli. Tässä avainasemassa ovat lipputulot ja katsomoiden pitäminen auki vaatii puolestaan sitä, että tapahtumat ovat turvallisia. Hyvät käytänteet ja muu turvallisuuden edistämiseksi jo tehty työ on syytä kartoittaa ja hyvät käytänteet levittää kaikkeen toimintaan, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Tuomo Puumala ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Muut jäsenet ovat muusikko Paula Vesala, toimitusjohtaja Aki Riihilahti (Helsingin Jalkapalloklubi), toiminnanjohtaja Kai Amberla (Finland Festivals ry), johtaja Maria Sahlstedt (Tapahtumateollisuus ry), pääsihteeri Rosa Meriläinen (Kulta ry), toimitusjohtaja Mikko Salonen (Suomen Olympiakomitea ry), Agent/Promoter Jake Hannula (Warner Music Live), johtaja Pasi Pohjola (STM), neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne (TEM), asiantuntijalääkäri Emmi Saarikivi (THL), poliisitarkastaja, Ari Järvenpää (Poliisihallitus), yksikön päällikkö Marko Peltonen (AVI), vt kirkkoneuvos Petri Määttä (Kirkkohallitus) erityisasiantuntija Johanna Selkee (Kuntaliitto), johtaja Tiina Kivisaari ja neuvotteleva virkamies Anne Mattero (OKM). Työryhmän sihteereinä toimivat asiantuntija Tiina-Kaisa Haanpää ja ylitarkastaja Hannu Tolonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmä voi järjestää työpajoja, seminaareja ja muita työhönsä liittyviä tapahtumia sekä kuulla asiantuntijoita. Työssä voidaan käyttää myös osallistavan viestinnän keinoja.

Työryhmän toimikausi on 2.11.2020-31.3.2021.