07.07.2016

Ministeriltä tunnustusta Sata-Häme Soin työlle

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen antoi tunnustusta Sata-Häme Soin työlle harmonikkamusiikin hyväksi sekä lasten ja nuorten musiikin harrastuksen edistämisessä. Ministerin mielestä Sata-Häme Soi myös kehittää alan kansainvälistä vuorovaikutusta ja tuo yleisön kuultavaksi uusia musiikkialan ilmiöitä ja virtauksia.

Harmonikkamusiikki on ministeri Grahn-Laasoselle hyvin läheistä. Hän opiskeli nuorena usean vuoden ajan harmonikansoittoa musiikkiopistossa.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen avasi keskiviikkona 6. heinäkuuta Sata-Häme Soi -festivaalin Ikaalisissa.

Hän totesi, ettei ole aivan itsestään selvää, että kulttuuritapahtuma säilyy elinvoimaisena vuosikymmenestä toiseen.

– Sata-Häme Soin kohdalla näin on käynyt – onhan tapahtumaa järjestetty vuodesta 1972 lähtien.  Pitkä historia kertoo paitsi kovasta työstä, myös rakkaudesta harmonikkamusiikkiin. Se saa vuosi toisensa jälkeen ihmiset liikkeelle.  Onnistumisen taustalla on – ammattilaisten lisäksi – hyvä talkoohenki ja festivaalin luoma ilmapiiri. Sata-Häme Soi on hieno esimerkki siitä, miten kulttuuritarjonta myös pienemmällä paikkakunnalla voi olla kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tänä vuonna 139:n kulttuuritapahtuman järjestämistä. Sata-Häme Soi on yksi niistä.  Ministeri kertoi, että työryhmä valmistelee parhaillaan kansallista taide- ja kulttuurifestivaaliohjelmaa, joka valmistuu vuoden loppuun.

Grahn-Laasosen mukaan tavoitteena on luoda paremmat edellytykset niin vakiintuneille kuin uusille tapahtumille. Esimerkiksi sääntelyä keventämällä voidaan sekä vähentää toimijoiden hallinnollista taakkaa että vahvistaa monimuotoista festivaalitoimintaa.

Ministeri muistutti, että harmonikkamusiikin kulttuuriperintöä on tärkeä vaalia ja siirtää eteenpäin, ja saattaa näin lapsia ja nuoria kulttuurin harrastamisen pariin.

– Lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin harrastaminen on myös hallituksen tavoite. Toteutamme uudenlaista strategista ohjelmaa, johon sisältyy kaikkiaan 26 kärkihanketta. Yksi on taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen. Lasten toivomia harrastustunteja on tuettu lähes kahdella miljoonalla eurolla, ministeri sanoi.

Ministeri totesi myös, että vahva harmonikkakulttuuri on juurtunut Ikaalisiin ja Sata-Häme Soilla on tärkeä merkitys sen edistämisessä. Tapahtumalla on suuri vaikutus taloudellisesti, matkailullisesti ja imagollisesti.

 

Sata-Häme Soi Ikaalisissa 5.–10.7.2016.

www.satahamesoi.fi