12.03.2020

Meripäivät tavoittelee Ekokompassi-sertifikaattia

Meripäivillä on jo vuosia tehty toimenpiteitä ympäristövaikutusten huomioimiseksi, huolehdittu jätteiden lajittelusta ja otettu askeleita kohti ekologisempaa tapahtumaa.

Ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi Meripäivät on lähtenyt tavoittelemaan Ekokompassi-sertifikaattia. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. Ekokompassi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin:

  • Svensk Miljöbas
  • Miljøfyrtårn
  • ISO 14001
  • EMAS

Ekokompassi-sertifikaatin saanti edellyttää kriteerien noudattamista. Meripäivät auditoidaan ulkopuolisen auditoijan toimesta kesän 2020 tapahtumassa. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen myönnetään Ekokompassi-sertifikaatti.

  • Meripäiville tärkeää on oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen ja hallinta. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen. Ekokompassi auttaa meitä hahmottamaan kaiken sen työn jota ollaan jo tehty ja toisaalta löytämään kehityskohteita, tapahtumapäällikkö Tiina Salonen kertoo.

Meripäivät sitoutuu Kotkan kaupungin strategisiin ympäristötavoitteisiin. Lisäksi Meripäivillä on tavoitteenaan tehostaa tapahtuman ympäristöviestintää sekä yhteistyökumppaneiden, alihankkijoiden ja myyjien sitouttamista yhteisiin ympäristöarvoihin.

  • Meripäivät on Kotkan kaupungin järjestämä tapahtuma, jolloin meitä sitoo myös Kotkan kaupungin isommat ympäristötavoitteet, kuten tavoite olla hiilineutraali kunta vuonna 2030 ja muovin käytön vähentäminen, Salonen jatkaa.

Kotkan Meripäivät järjestetään 23.-26.7.2020.

meripaivat.com