Finland Festivalsin strategia 2023-25

Finland Festivals kokoaa sateenvarjonsa alle Suomen parhaat ja kiinnostavimmat taide- ja kulttuurifestivaalit. Musiikin eri lajien lisäksi mukana on niin tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan kuin lastenkulttuurin parhaat tekijät. Jäsenfestivaaleja on tällä hetkellä lähes sata.

 

Finland Festivalsin visio:

Taide- ja kulttuurifestivaalit tunnustetaan merkittäväksi osaksi Suomen kulttuurielämää. Poliittiset päättäjät niin kansallisella kuin paikallisella tasolla tunnustavat ammattimaisesti toimivien yleishyödyllisten festivaalien arvon ja niihin investoinnin tarpeellisuuden.

Finland Festivalsin missio:

Finland Festivals (FF) vaikuttaa aktiivisesti taide- ja kulttuurifestivaaleja koskevaan valtakunnalliseen ja kunnalliseen kulttuuripolitiikkaan. FF tekee taide- ja kulttuurifestivaaleja tunnetuksi Suomessa ja ulkomailla. FF kehittää festivaalien ammattitaitoa.

Arvot:

Ammattimaisuus
  • FF vahvistaa ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuurifestivaalien edunvalvontaa, seuraa alan kansainvälistä kehitystä ja tarjoaa festivaalien työntekijöille välineitä kehittää omaa ammattitaitoaan.
Tasapuolisuus
  • FF edistää festivaaliensa toimintaedellytyksiä tasapuolisesti sijainnista, kokoluokasta tai taidelajista riippumatta.
Vastuullisuus
  • FF toimii ekologisen kestävyyden, sosiaalisen yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi. FF tarjoaa jäsenilleen välineitä vastuullisuuden kehittämiseen.

Palvelulupaus:

Finland Festivals toimii nopeasti ja proaktiivisesti, kuuntelee jäseniään ja reagoi viipymättä muuttuviin olosuhteisiin. FF toimii avoimesti ja läpinäkyvästi ja edistää tasapuolisesti kaikkien jäsentensä etuja.

Strategiset tavoitteet:

Vahva ja kattava taide- ja kulttuurifestivaalien edunvalvonta
  • FF pitää huolta sitä, että yleishyödyllisten taide- ja kulttuurifestivaalien asema paranee koko Suomen kulttuurielämässä ja kulttuuripolitiikan kokonaisuudessa. FF on vahva vaikuttaja niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. FF tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden kulttuurialan edunvalvojien kanssa ja auttaa jäsenfestivaalejaan kehittämään omaa edunvalvontaansa.
Aktiivinen verkostoituminen kansainvälisellä taide- ja kulttuurikentällä
  • FF on aktiivinen toimija festivaalialan ja esittävien taiteiden kansainvälisissä verkostoissa. FF vie suomalaista osaamista kansainväliselle kentälle, ja vastavuoroisesti tuo alan parhaita käytäntöjä ja trendejä jäsenfestivaaliensa kehittämisen tarpeisiin.
Kulttuurin nostaminen vahvemmin matkailun kokonaisuuteen
  • FF huolehtii siitä, että kestävän matkailun periaatteita noudattava kulttuurimatkailu on suomalaisen matkailun ja maakuvan ytimessä. FF tarjoaa apuvälineitä jäsenfestivaaliensa matkailuosaamisen kehittämiseen. FF seuraa systemaattisesti kulttuurimatkailun kansainvälistä kehitystä ja välittää tietoa Suomen festivaalien tarjoamista matkailutuotteista.
Täydennyskoulutusta ja tutkimustietoa festivaalien tarpeisiin
  • FF tarjoaa jäsenilleen koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä tekee yhteistyötä alan koulutusorganisaatioiden kanssa. FF tuottaa itse ja yhteistyökumppaniensa kanssa systemaattista tutkimustietoa festivaalialan kehityksestä.