11.06.2009

Mäntän kuvataideviikot käyntiin

Avoimet ovet ja performansseja

Neljästoista Mäntän kuvataideviikkojen näyttely ottaa viime vuoden tavoin varaslähdön lauantaina 13.6., kun Pekilolla on avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua maksutta näyttelyyn klo 11−18. Sisäänpääsyn tarjoaa KMV-lehti. Lauantaina nähdään kaksi performanssia. Antti Laitinen soutaa omalla saarellaan Koskelanlammessa. Hän on tehnyt samaa performanssia mm. Lontoossa ja lähtee heti avajaispäivän jäl-keen esiintymään Ateenaan. Samana päivänä nähdään myös toinen performanssi; Ihana Havo ja Tapani Kokko esiintyvät rakentamansa Miesten talon terassilla.

Kuraattori Tuula Karjalainen on kutsunut näyttelyyn 43 taiteilijaa/taiteilijaryhmää, ja teemaksi hän on nimennyt Tunteiden ekologian. Karjalainen sanoo, että ihmisenä oleminen on moraalinen kysymys, mutta mahdollinen ainoastaan tiettyjen fyysisten edellytysten vallitessa. Hän näkee, että muutos voi tapahtua vain tunteiden kautta, koska järjen maailma on yksin siihen kyvytön.

Tuula Karjalaisella on laaja tuntemus Suomen taidekentästä, ja hän on valinnut hy-vällä vainulla taiteilijat. Näyttelyssä törmää vastakohtiin ja erilaisiin lähestymistapoihin, mutta kokonaisuus muodostaa kiinnostavan ja jännitteisen katselmuksen maamme nykytaiteilijoiden suhteesta ihmiseen ja ympäristöön. Ajatukset risteilevät ympäristön, identiteetin, moraalin, kielen ja tunteiden viidakossa, jossa jokainen taiteilija rakentaa omaa sisältöään ihmisyyteen ja olemiseen.

Yksi uutuus Kuvataideviikoilla on lasten ja nuorten taideleirin kytkeminen osaksi näyttelyä. Taiteilijat Riikka Lenkkeri ja Valtteri Halmetoja vetävät 15.−17.6. Pekilon tiloissa leirin, jonka tulokset liitetään yhdeksi yhteisölliseksi teokseksi näyttelypaikan sisäänkäynnin yhteyteen isolle ulkoseinälle. Näin lapset pääsevät ensimmäisen kerran Kuvataideviikkojen taiteilijoiksi. Kuvataideleirin järjestävänä tahona on kaupungin Au-tere-opisto.

Näyttelyn yhteydessä on paljon laadukasta oheisohjelmaa. Kesän aikana on kolme kuraattorikierrosta, joista ensimmäinen on heti sunnuntaina 14.6. Samana päivänä on myös ensimmäinen taiteilijapuheenvuoro, kun Jasmin Anoschkin kertoo omista töis-tään Pekilolla. Toisen taiteilijapuheenvuoron pitää 16.8. taiteilija Kiba Lumberg. Myös mm. jazzia ja lyriikkaa (11.7.) on luvassa. Oheisohjelmasta on lisätietoa tapahtuman Internet-sivuilla.

XIV Mäntän kuvataideviikot Tunteiden ekologia
14.6.− 23.8.2009
Avoinna joka päivä (myös juhannuksena) klo 11−18
Pääsyliput 0−10 € (KMV-lehti tarjoaa lapsille 0−16 v. ilmaisen sisäänpääsyn koko näyttelyn ajan).

http://www.mantankuvataideviikot.fi