08.06.2011

Mäntän kuvataideviikoilla tutkitaan suhdetta isään ja äitiin

Kun kuraattori Otso Kantokorpi valitsi Mäntän kuvataideviikkojen tämän vuoden teemaksi Raa-matusta lainatun Kunnioita isääsi ja äitiäsi, hänellä oli mielessään rakentaa näyttely, jolla on kos-ketuspintaa meihin jokaiseen. Teema ei salli kenenkään jäädä ulkopuoliseksi, sillä kaikilla on jonkinlainen suhde vanhempiinsa. Näyttelyn valmistelujen edetessä on käynyt selväksi, että van-hempien ja lasten välisiä suhteita on yllättävän monenlaisia.

Tässä näyttelyssä taiteilijoiden suhteet isiin ja äiteihin kietoutuvat elämän perustunteiden ympärille: vanhempia lähestytään lempeyden ja kipeyden, kaipuun ja vihan tai kunnioituksen ja pettymyksen läpi. Rehellisyys on leimaa antavaa Pekiloon tuodussa taiteessa.

Tapahtuman historian hyvin tuntevan Otso Kantokorven mielestä nyt on esillä erityisen paljon juuri tätä näyttelyä varten tehtyä taidetta. Tekniikoista nousevat esiin erityisesti installaatio- ja kuvanveistotaide, mutta yhtä hyvin suhde vanhempiin kuvastuu mediataiteen, maalauksen, valo-kuvan ja grafiikan kautta. Teeman moninainen sisältö heijastuu tekotapojen kirjoon.

Oman lisänsä näyttelyyn tuovat kahdeksan virolaista taiteilijaa, jotka Kantokorpi on kutsunut Tal-linnan kulttuuripääkaupunkivuotta ajatellen. Kuraattorin Viron-tuntemus on taannut sen, että ete-läisestä naapurimaasta on saatu mukaan monipuolinen ja tasokas ryhmä.

Näyttelyn lisäksi tarjolla on monipuolista oheisohjelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus syventää ko-kemustaan kuraattorikierrosten ja taiteilijapuheenvuorojen avulla. Kuvataideviikot tekee yhteistyö-tä Kajaanin Runoviikon kanssa: Pekilolle saadaan vieraileva runoilija, ja vastavuoroisesti Kuva-taideviikkojen taiteilija Heimo Suntio vie taidettaan Kajaaniin.

Yksi oheisohjelman huippukohta on 16.7. tilaisuus elokuvateatteri Kino Säteessä, jolloin nähdään virolaissyntyisen Imbi Pajun elokuva Torjutut muistot, ja sen jälkeen käydään teemasta paneeli-keskustelu Otso Kantokorven johdolla. Mäntän kaupunginkirjasto toimii ensimmäisen kerran Ku-vataideviikkojen satelliittina, ja siellä on nähtävänä Jaan Toomikin videoteos Isä ja poika.

Mäntän kuvataideviikot avautuu virallisesti 12.6., mutta lauantaina 11.6. on yleisöllä mahdollisuus tutustua näyttelyyn maksutta klo 10–18. Avoimet ovet Pekiloon tarjoaa KMV-lehti.

XVI Mäntän kuvataideviikot 12.6.–31.8.2011
Avoinna: joka päivä klo 10–18 (myös juhannuksena), 28.6.–31.7. klo 10–20
Pääsyliput 0–12 € (lapset 0–16 v. ilmaiseksi, KMV-lehti tarjoaa)

http://www.mantankuvataideviikot.fi