13.04.2012

Mäntän kuvataideviikoilla runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa

Ensi kesän XVII Mäntän kuvataideviikkojen näyttely Löytäjä saa pitää saa rinnalleen paljon oheisohjelmaa, jossa on mukana myös uusia kokeiluja. Perinteiset kuraattori-kierrokset ja taiteilijapuheenvuorot säilyvät. Annetun palautteen mukaan niitä pidetään tärkeinä ja antoisina avaimina esillä olevaan näyttelyyn, mutta myös nykytaiteeseen yleensä.

Kuraattori Ilona Valkonen vetää kesän aikana kolme kierrosta Pekilossa 10.6., 15.7. ja 19.8. Taiteilijoista Olli Keränen (10.6.), Jenni Rope (15.7.), Janne Nabb & Maria Teeri (18.8) sekä Seval Sener (19.8.) tulevat Pekiloon kertomaan taiteestaan ja te-oksistaan.

Uutta kesän ohjelmistossa ovat katsojakoulutus ja katsojakahvit. Kesäkuun puolivä-lissä taiteilijoista koostuva todellisuuden tutkimuskeskus esittelee tiiviin paketin, jossa annetaan eväät kulttuurin katsomiseen. Tapahtuma on 15.–17.6. Vilppulan Koivuniemessä.

Katsojakahvit taas asettavat katsojan keskeiseen asemaan. Paikallisia ihmisiä kutsu-taan emännöimään/isännöimään kahvittelutilaisuuksia, joihin he tuovat käsiteltäväksi haluamansa taideteoksen tai teoskokonaisuuden. Tilaisuuksissa keskustellaan vapaasti teoksesta, joka voi olla mikä tahansa tai Kuvataideviikkojen näyttelyssä mukana oleva työ. Katsojakahveja järjestetään näyttelyn aikana viisi 30.6., 14.7., 4.8., 18.8. ja 25.8. Sekä katsojakoulutukseen että katsojakahveille on ennakkoilmoittautuminen Autere-opistoon.

Ennen Kuvataideviikkojen avautumista kuraattori Ilona Valkonen esittelee kesän näyttelyä yleisölle 9.5. Serlachius-museo Gustafin auditoriossa.

Kuvataideviikkojen oheisohjelmasta tiedotetaan tarkemmin kesän aikana, ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan.

XVII Mäntän kuvataideviikot
Löytäjä saa pitää
10.6.–31.8.2012
Avoinna joka päivä klo 10–18 (myös juhannuksena)

http://www.mantankuvataideviikot.fi