04.03.2010

Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijat julkaistu

48 taiteilijaa Baabelin kirjastossa

Kuraattori Annu Vertanen on kutsunut XV Mäntän kuvataideviikkojen näyttelyyn 48 taiteilijaa / tai-teilijaryhmää. Näyttelyn ajatuksellisena lähtökohtana on argentiinalaisen kirjailijan Jorge Luis Bor-gesin (1899–1986) novelli Baabelin kirjasto (ilm. 1941), joka on symbolinen tarina koko ihmiskunnan alkuperästä ja kulttuurisista kerrostumista. Borgesin luomasta kirjastosta löytyy kaikki ajateltavissa olevat teokset, ja Annu Vertanen kokoaa tämänvuotisen Kuvataideviikkojen näyttelyn saman aja-tuksen pohjalta.

Näyttely esittelee laajan skaalan suomalaista nykytaidetta, ja mukana on hyvin erilaisia taiteilijoita. Kokonaisuus sisältää erilaisia teemoja, joissa käsitellään ihmisyyttä ja ihmisen suhdetta ympäris-töönsä. Näkökulmat vaihtelevat oman minän sisäisestä tarkastelusta koko maailman ongelmiin. Teoksissa käsitellään esim. ihmisen suhdetta eläimiin ja ympäristön tilaan. Näin näyttely pureutuu myös ajankohtaisiin teemoihin.

Annu Vertanen ripustaa näyttelyn niin, että siinä toteutuu borgesilainen kulttuurien ja myyttien ker-rostuma. Teokset eivät ole esillä lineaarisesti, vaan tietyt teemat ja ajatukset voivat tulla vastaan uudelleen katsojan kulkiessa näyttelyssä. Näin syntyy myös syvyyssuuntaisia lävistyksiä sekä konk-reettisessa näyttelytilassa että taiteilijan ja kokijan mentaalitilassa.

– Haluan pohtia teoksen olemusta; mikä muodostaa taideteoksen, milloin se muodostuu ja missä? Annu Vertanen sanoo.

Tekniikoita ja tekotapoja on paljon tälläkin kertaa, ja mm. grafiikka esittäytyy tässä näyttelyssä mo-nimuotoisena.

– Grafiikka ei mielestäni ole saanut viime aikoina ansaitsemaansa tilaa, se ei ole paikallaan pysyvä taidemuoto, vaan alati muuttuva ja muotoaan laajentava alue nykytaiteessa, kuraattori sanoo.

XV Mäntän kuvataideviikot
13.6.–22.8.2010
Avoinna joka päivä klo 11–18.

http://www.mantankuvataideviikot.fi