01.10.2018

Kulttuurin ja taiteen alalle uusi keskusjärjestö KULTA – pääsihteeriksi politiikan ja kulttuurin moniottelija Rosa Meriläinen

Kulttuurin ja taiteen alalle on perustettu uusi keskusjärjestö KULTA. KULTA on taiteen ja kulttuurin tuki- ja tuottajaorganisaatioiden yhteinen edunvalvoja, jonka perustajajäsenet ovat Suomen museoliitto, Finland Festivals, Suomen Sinfoniaorkesterit ja Suomen Teatterit. Jatkossa KULTA ry:n jäseneksi tavoitellaan noin 30 keskeistä kulttuurialan järjestöä. Perustajajäsenien lisäksi mukana toiminnassa on jo Teatterikeskus.

KULTA ry:n siirtymäkauden puheenjohtajana toimii perustajajäseniin kuuluvan Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä, mutta jatkossa tavoitteena on, että hallitus koostuu eri alojen yhteiskunnallisista vaikuttajista, joilla kaikilla on vahva halu edistää kulttuurin ja taiteen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Pääsihteerinä aloittaa tänään kirjailija Rosa Meriläinen, joka on kulttuurin ja politiikan moniottelija. KULTA ry:n tavoitteena on nostaa taiteen ja kulttuurin arvostusta yhteiskunnassa. Arvostus näkyy siinä, paljonko rahaa ollaan valmiit taiteeseen ja kulttuuriin käyttämään.

”Kulttuuri on tärkeämpää”, kiteyttää KULTA ry:n perusviestin järjestön puheenjohtaja Kimmo Levä. ”On hienoa, että uusi järjestömme onnistui saamaan tämän viestin eteenpäin viejäksi juuri oikean henkilön”, Levä jatkaa.

Koko kulttuuri- ja taidealan keskeinen heikkous on se, että siltä on puuttunut yhteinen ääni. KULTA vastaa tähän huoleen. KULTA pyrkii laajassa yhteistyössä löytämään taiteen ja kulttuurin yhteiset tavoitteet, joita viestiä eteenpäin kansalaisille ja päättäjille.

KULTA ry:n jäsenet toimivat hyvin erilaisten rahoitusrakenteiden puitteissa – jotkut esimerkiksi toimivat valtionosuuslain turvin, jotkut eivät. Monet saavat tukea Veikkauksen tuotoista ja kunnilta. Yhteinen tavoite löytyy yhteistyön avulla, vastakkainasetteluja välttäen, kulttuurin ja taiteen hyötyjä huolellisesti argumentoiden. KULTA kutsuu jäsenikseen kaikkia taiteen ja kulttuurin ammattimaisia tuki- ja tuottajaorganisaatioita, jotka haluavat ajaa koko taide- ja kulttuurikentän etua valtakunnallisesti. KULTA kutsuu mukaan keskusteluun kunnianhimoisemmasta kulttuuripolitiikasta kaikkia taiteen ja kulttuurin toimijoita ja kokijoita.

Suomen kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Sitra ovat rahoittaneet KULTA ry:n perustamista.

KULTA rf är en ny riksomfattande centralorganisation för kultur- och konstområdets stöd- och producentorganisationer vars syfte är att främja tillväxten i kultur- och konstområdets helhetsekonomi samt dess verksamhetsförutsättningar och position i samhället.