05.12.2014

Kotkan Meripäivät uudistuu: musiikkiareenan kumppaniksi Fullsteam Agency

Kotkan Meripäivien musiikkiareenan kumppaniksi on julkisen kilpailutuksen kautta valittu Fullsteam Agency. Sopimus on kaksivuotinen kattaen vuosien 2015 ja 2016 tapahtumat. Areenatoimijan rooli on järjestää Meripäivien suuret konsertit, eli rakennuttaa areenan alue ja kiinnittää esiintyjät. Uudistetun sopimuksen myötä Fullsteam ja Kotkan kaupunki sopivat yhteisesti konserttitoiminnan linjauksista. Koko Meripäivien konseptia uudistetaan jatkossa yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme kilpailutuksen kautta yhteistyökumppaniksi Fullsteam Agencyn”, sanoo Kotkan vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen.

”He ovat ehdottomasti alan kärkitoimijoita Suomessa, ja odotamme alkavaa yhteistyötä innolla. Nyt meillä on erinomainen tilaisuus lähteä kehittämään ja uudistamaan festivaalia.”, kertoo Sevänen.

”Fullsteam lähtee innoissaan toteuttamaan Meripäivien musiikkiareenaa tulevina vuosina. Kaupunki ja kaupunkilaiset suhtautuvat tapahtumaan intohimoisesti, joten pyrkimyksenämme on päivittää areenan ohjelma- ja palvelutasot 2010-luvulle”, Fullsteamin toimitusjohtaja Heidi Aho kertoo.

”Areenan toiminta siirtyy ensi vuonna uuteen paikkaan Arto Tolsa -areenalle urheilukeskukseen, joka antaa meille mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä. Haluamme tehdä sisällöllisesti laadukasta ja yllätyksellistä ohjelmaa sekä nostaa esim. areenan ruokatarjonta yhdeksi merkittäväksi sisältötekijäksi festivaalikävijöille.”, Aho sanoo.

 

Enemmän maksutonta ohjelmaa

Meripäiviä uudistetaan kaupunkitapahtumana ja kansanjuhlana, joka tarjoaa elämyksiä eri-ikäisille kävijöilleen ja jossa merellisyys ja paikallisuus näkyy. Tapahtuman halutaan kiinnostavan kävijöitä entistä laajemmalta alueelta ja tuovan seudulle entistä enemmän tuloja. Kehitystyö rakentuu Kotkan seudun, toimijoiden ja Meripäivien olemassa oleville vahvuuksille. Koko festivaalia kehitetään yhtenä kokonaisuutena mukaan lukien Meripäivä-areena ja Lasten Meripäivät.

Muutos yhtenäisempään tulee näkymään artistivalinnoissa, markkinoinnissa ja yhteistyökumppanuuksissa ja se tuo myös tehokkuutta resurssien käyttöön. Meripäivien kävijäkokemusta kehitetään mm. parantamalla viihtyisyyttä ja monipuolista sisältötarjontaa ja lapset, perheet ja nuoret otetaan entistä keskeisimmiksi kohderyhmiksi. Tämä näkyy vuoden 2015 Meripäivillä mm. siten, että lapsille ja nuorille suunnattu ohjelma muuttuu maksuttomaksi.

Meripäivien kehittämisen avuksi on meneillään selvitys, joka valmistuu tammikuussa. Selvityksen tuloksena saadaan ehdotus ja tehdään päätöksiä kehittämisen linjauksista ja toimenpiteistä. Selvityksen tekee Pink Eminence Oy.

 

Kaupunkilaiset ja yrittäjät mukaan suunnitteluun

Osana selvitystyötä pidetään Kotkassa 9.12 työpajat paikallisille yrittäjille ja kaupunkilaisille. Työpajoissa kerätään ideoita siitä, minkälaista uudentyyppistä sisältöä tapahtuman oheen voitaisiin kehittää. Samalla halutaan löytää uusia tapoja, joilla paikalliset ihmiset ja yritykset voivat osallistua Meripäivien toteuttamiseen.

• Kaikille avoin työpaja Merikeskus Vellamon auditoriossa (Kantasatama) ti 9.12 klo 17-19.00

• Yrityksille avoin työpaja Cafe Paussissa (Kotkan kauppatori) ti 9.12 klo 15-16.45

Fullsteam Agency on ohjelmatoimisto ja konserttijärjestäjä, joka tuo vuosittain Suomeen runsaat 200 ulkomaista artistia ja edustaa noin sataa kotimaista yhtyettä. Yhtiö tunnetaan monipuolisesta ohjelmatarjonnastaan, ja Fullsteam Agency tuottaakin ohjelmaa pikkuklubeilta areenoille ja Suomen suurimpien festivaalien päälavoille. Kahtena viimeisenä vuotena Fullsteam on palkittu Musiikki & Media -tapahtumassa vuoden kotimaisena ohjelmatoimistona.

Kotkan Meripäivät on yksi Suomen suurimpia kesätapahtumia. Vuoden 2014 festivaali keräsi neljän päivän aikana noin 238 000 päiväkävijää Kotkan keskustaan ja Kantasatamaan. Kahden seuraavan vuoden Meripäivät pidetään Arto Tolsa -areenan ja Sapokan alueella Kantasatamassa alkavien rakennustöiden vuoksi. Vuoden 2015 tapahtuma pidetään 23.–26.7.

www.meripaivat.com