29.09.2015

Kotkan Meripäiväkävijät nauttivat tapahtuman tunnelmasta

Kotkan Meripäivillä toteutettiin kesällä 2015 laaja kävijätutkimus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muun muassa mistä päin tapahtuman kävijät tulevat, kuinka paljon he käyttivät rahaa Meripäivillä ja Kotkassa, sekä kuinka tyytyväisiä he olivat tapahtuman kokonaisuuteen ja sen eri osa-alueisiin. Lisäksi vastaajilla oli tilaisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia.

Meripäiväkävijät tulevat Kotkasta, Kymenlaaksosta ja Uudeltamaalta

Tutkimuksen mukaan Meripäiväkävijöistä 42 % asuu muualla kuin Kotkassa ja 29 % Kymenlaakson ulkopuolella. Merkittävin osuus Kymenlaakson ulkopuolelta tulevista saapuu Uudeltamaalta (17,1%)

Puolet kyselyyn vastanneista kertoo tulevansa Meripäiville perinteiden ja hyvän yleistunnelman vuoksi. Myös kavereiden osallistuminen ja tapahtumat sekä esiintyvät artistit vaikuttavat osallistumispäätökseen. Kiinnostavimpina ohjelmina pidettiin Meripäivien paraatia ja avajaisia sekä Meripäiväareenaa.

Meripäivät on 5 miljoonan euron tapahtuma

Rahaa Meripäivillä käytettiin kävijätutkimuksen mukaan tapahtuma-alueella keskimäärin 103 euroa henkilöä kohden. Lisäksi ulkopaikkakuntalaiset käyttivät keskimäärin 72 euroa henkilöä kohden tapahtuma-alueen ulkopuolella Kotkassa. Yhteensä tapahtuma-alueella käytettiin lähes 3,9 miljoonaa euroa ja tapahtuma-alueen ulkopuolella Kotkassa 1,2 miljoonaa.

Kävijät kaipaavat tiiviimpää aluetta

Tänä vuonna Meripäiviä juhlittiin uudessa paikassa Arto Tolsa -areenan ja Sapokan alueella. Valtaosa kävijöistä koki musiikkitarjonnan, alueen siisteyden ja turvallisuuden ylittäneen odotukset. Joka kolmas vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että tapahtuma-alueen käytännön toimivuus ja palvelut eivät vastanneet odotuksia. Alueen koettiin olevan liian hajallaan ja jotkut toivoivat tapahtuman palaavan takaisin Kantasatamaan meren äärelle.

”Olen erittäin tyytyväinen tutkimuksen tuloksiin ja haluan kiittää vapaaehtoisiamme ja TAK oy:tä tutkimuksen toteuttamisesta. Nyt tiedämme mistä kävijämme tulevat, millaisia asioita he arvostavat ja miten he kokivat vuoden 2015 tapahtuma-alueen. Meripäivillä on myös suuri taloudellinen vaikutus Kotkalle ja yhteistyökumppaneillemme. Tämä raportti tarjoaa loistavan työkalun vuoden 2016 tapahtuman suunnittelulle ja edelleen vuoden 2017 Tall Ships Races tapahtumalle.”
Kotkan kaupungin kulttuurijohtaja Antti Karjalainen

Kävijätutkimus toteutettiin keräämällä tapahtumaan osallistuneilta yli 14-vuotiailta sähköpostiosoitteita eri puolelta Meripäivien tapahtuma-aluetta. Kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille lähetettiin tapahtuman jälkeen sähköpostikysely. Tutkimukseen pystyi osallistumaan myös tapahtuman internetsivuilla sekä Facebookissa jaetun linkin kautta. Kävijätutkimuksen toteutti Tutkimus- ja analysointikeskus TAK oy.

Meripäivien kokonaiskävijämäärä oli menneenä kesänä 181 800.

Kotkan Meripäivät järjestetään seuraavan kerran 28.-31.7.2016.