23.05.2013

Keskustelu rahapeleistä kiihtyy: Suomalainen rahapelimalli kestää vertailun

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin (19.5., C24) rahapelimonopolin hyödyistä suomalaiselle yhteiskunnalle. Vaikuttajaraadin jäsenet perustelevat monopolin säilyttämistä taloudellisilla ja sosiaalisilla syillä.

Suomalainen rahapelijärjestelmä kelpaa esimerkiksi kaikille maille, jotka pohtivat tasapainoista mallia maltillisen ja turvallisen rahapelaamisen sekä kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan rahoittamisen järjestämiseksi.Veikkauksen tuoton merkitys suomalaista kansalaisyhteiskuntaa kehittävän toiminnan tukena on kiistaton. Vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi veikkausvoittovaroja 525,7 miljoonaa euroa liikunnalle, kulttuurille, tieteelle ja nuorisotyölle. Talouskriisin pitkittyessä on mahdotonta kuvitella, että vastaava rahamäärä olisi irrotettavissa valtion normaalista budjetista. Pelaamisesta koituvien haittojen kitkeminen on vastuullisten pelijärjestäjien toimintaa. Rajoitukset ovat tarpeellisia: kyse on ikärajoista, tunnistautumisjärjestelmistä ja kuluttajien suojelusta. Ottelutulosten manipulointi, rahanpesu ja kansainvälinen rikollisuus on torjuttava. Rahapelien mainonnassa ja markkinoinnissa on noudatettava eettisesti kestäviä periaatteita. Vastuullisen pelien tarjoamisen tulee olla itsestäänselvyys.

Suomi on valinnut rahapelien järjestämisen malliksi yksinoikeusjärjestelmän. Vaihtoehtona on vapaa kilpailu monilupajärjestelmän muodossa. Ulkomaiset, usein veroparatiiseista käsin toimivat yksityiset peliyhtiöt korostavat rahapelien tuomia kasvun mahdollisuuksia. On irvokasta tarjota rahapelejä ongelmien ratkaisuksi, kun kansantaloudet ja kotitaloudet pyrkivät selviämään talouskriisistä. Vastuulliset pelien tarjoajat on helppo erottaa vastuuttomista. Rahapelien yksinoikeusjärjestelmällä on kansalaisten vahva tuki. Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto ovat saavuttaneet pitkäjänteisellä ja vastuullisella toiminnallaan kuluttajien luottamuksen. Ulkomaisilla sivustoilla pelaaminen on kääntynyt lievään laskuun. Kansalaiset näyttävätkin haluavan tukea mieluummin mallia, jossa peliin sijoitetuista summista osa kohdistuu yksilöiden voittoihin, mutta suurin voittaja on yhteiskunta eli me kaikki.

Irina Krohn, Veikkauksen edunsaajien EU-hankkeen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Suomen Elokuvasäätiön toimitusjohtaja
Petri Lahesmaa Veikkauksen edunsaajien EU-hankkeen hankejohtaja

VEIKKAUKSEN EDUNSAAJAT – THE BENEFICIARIES OF FINNISH LOTTERY – Suomen elokuvasäätiö SES – Finnish Film Foundation – Suomen Liikunta ja Urheilu SLU – Finnish Sports Federation – Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi – Finnish Youth Cooperation Allianssi – Suomen Teatterit – Association of Finnish Theatres – Finland Festivals – Suomen Museoliitto – Finnish Museums Association – Suomen Sinfoniaorkesterit – Association of Finnish Symphony Orchestras – Suomen Akatemia – Academy of Finland