27.11.2009

Jyväskylän Seudun Matkailun tunnustuspalkinto 2009 Jyväskylän Kesän Tanja Rasille

Jyväskylän Seudun Matkailun markkinoinnin työryhmä on valinnut tämänvuotisen matkai-lun tunnustuspalkinnon saajaksi Jyväskylän Kesä –kaupunkifestivaalin ja sen toiminnan-johtaja Tanja Rasin. Palkinnon myöntämisellä halutaan nostaa esiin yrityksiä, henkilöitä tai tapahtumia, jotka omalla toiminnallaan edesauttavat matkailun kehittymistä Jyväskylän seudulla ja vievät eteenpäin seudun matkailuyhteistyötä. Vuosittain jaettava tunnustuspal-kinto luovutettiin saajalleen 24.11. klo 18.30 alkaneessa Matkailun markkinointi-illassa Jyväsky-län kaupunginteatterissa.

Valinnan tehneen markkinointityöryhmän mielestä Jyväskylän Kesä -tapahtuma on Tanja Rasin johdolla ansioitunut aktiivisella yhteismarkkinointityöllä ja -asenteella. Tanja Rasi on sekä luonut, että ideoinut mainioita yhteistyö ja -markkinointimalleja muiden seudun toimijoiden kanssa ja samanaikaisesti tehnyt pitkäjänteistä työtä omien tapahtumatuotteidensa kehittämiseksi. Erityis-huomiona tämän vuoden voittajan kohdalla mainittakoon, että Jyväskylän Kesä ovat valtakunnallisen markkinoinnin ohella panostanut paikalliseen markkinointiin ja paikallisen väestön huomioimiseen.

Kulttuurilla myös matkailullinen tehtävä

Tunnustuspalkinnon saaminen saa Rasin omien sanojensa mukaan hyvälle ja positiiviselle mielelle erityisesti siksi, että matkailukenttä on niin laaja ja sen sisälle kuuluu niin monia erilaisia palvelu-muotoja. Rasin mukaan on todella tärkeää, että kulttuuriin liittyvä kohde on arvostettu matkailun kärkeen. ”Suomessa kulttuurimatkailun rooli on vielä aika pientä verrattuna kansainväliseen tasoon. Toisaalta kulttuuri ei ole monien muiden matkailutuotteiden tapaan monistettavissa, vaan se on aina luonteeltaan ainutkertaista. Se, että kulttuuri nyt nostetaan Jyväskylän seudulla tällä tavoin framille, on todella hienoa”, toteaa Rasi. Hän uskoo, että tällaisen huomionosoituksen kautta havahdutaan toivottavasti yleisemminkin, että kulttuurilla on muiden ominaisuuksiensa ja tehtäviensä lisäksi myös matkailullinen tehtävä. Hän muistuttaa myös, että on kulttuuritoimijoiden itsensä tehtävä nostaa kulttuuri osaksi matkailutarjontaa.

Menestykseen tarvitaan toimivia verkostoja ja kohdistettua markkinointia

Tanja Rasi pitää itseään aktiivisen yhteistyön kannattajana ja vannoo mielellään verkostoitumisen nimeen. ”Oikeastaan verkostoitumisessa kyse on pikemminkin elinehdosta. Verkostoja tulee luoda mahdollisimman laajasti ja avoimesti niin oman festivaalialan, kulttuurin, matkailun kuin oheispalvelutuottajienkin kanssa”, Rasi lisää. Yhteistyössä on Rasin mukaan kyse nimenomaan asenteesta, pitää olla vahva oma halu tehdä yhteistyötä – ja luottamusta vastapuoleen. Eri toimialat voivat Rasin mukaan toimia yhdessä hyvin innovatiivisesti ja tuloksellisesti kun vain oppii tuntemaan toisen toimintatavat.

Rasi ei yhdy ajatukseen, jonka mukaan todellinen kulttuuri ei markkinointia kaipaa. ”Kulttuurin pitää tulla ihmisen luo ja tehdä itseään tykö. Tehokkaan tiedotuksen lisäksi tarvitaan monipuolisia markkinointitoimenpiteitä. Valtakunnallisessa markkinoinnissa pitää kuitenkin löytää aina oikeat kärjet kunkin vuoden ohjelmistosta” toteaa Rasi ja jatkaa ”Kulttuurielämys syntyy vasta kun taide ja yleisö kohtaavat toisensa”.

Jyväskylän Kesä tulevaisuudessa

Tanja Rasi näkee, että Jyväskylän Kesän tehtävä on jatkossakin saattaa yleisön eteen uusia kiinnostavia taiteilijoita musiikin ja teatterin saralta. Festivaalijärjestäjän tehtävänä on Rasin mukaan pysyä jatkuvasti ajan hermoilla ja olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kulttuurin avaintahojen kanssa. Itse tapahtumanjärjestämisestä Rasi muistuttaa, että kokenut tapahtumajärjestäjä huomioi aina realiteetit, esim. käytettävien tilojen mahdollisuudet, suunnitellessaan uutta tapahtumaa. Myös nykyhetki määrittää tulevaisuutta – turhia ja liian isoja riskejä kannattaa välttää. Liian suuren mittaluokan ”megaesiintyjiä” ei kannata ottaa jatkossakaan. Kertaluonteisiksi jäävien tapahtumien taustalla onkin usein ahneus saada kerralla kaikki ja nousta saman tien tapahtumien ykköseksi. Jatkuvuus vaatii kokemusta ja alan vankkaa ammattitaitoa.

Muutama sananen Tanja Rasista ja Jyväskylän Kesästä
– Tanja Rasi on luotsannut Pohjoismaiden vanhinta kaupunkifestivaalia syksystä 1996 alkaen.
– Ennen Jyväskylään saapumistaan Rasi ehti toimia mm. matkailu- ja kulttuurialan opettajana Lapin Opistossa, Kuopion musiikkikeskuksessa sekä Kuopio Tanssii ja Soi –tapahtuman toiminnanjohta-jana.
– Tanja Rasi kuvaa 55 -vuotiasta festivaalia ”monialaiseksi taiteen ja kulttuurin saralla toimivaksi tapahtumaksi, jolla on useita kohderyhmiä aina lapsista ja lapsiperheistä aikuisväestöön – joukossa tietysti musiikin ja kokeellisen teatterin ystävät”.
– Jyväskylän Kesä työllistää tällä hetkellä kolme ympärivuotista työntekijää sekä n. 20 korkea ammattiosaamista vaativaa tekniikkapuolen osaajaa tapahtuman aikana. Talkoolaisia Jyväskylän Kesällä on vuosittain n. 70 kpl.
– Viimekesän tapahtuman kokonaiskävijämäärä ylsi ennätykselliseen 39 000 kävijään.

Lisätietoja:
Jyväskylän Seudun Matkailu, toimistopäällikkö Maija Nurminen, puh. 050 570 9270
Jyväskylän Kesä, toiminnanjohtaja Tanja Rasi, p. 040 589 5733, tanja.rasi@jkl.fi

Jyväskylän Kesä järjestetään 13.-18.7.2010.

Etusivu