05.07.2021

Jyväskylän Kesä: Tuomas Rinta-Panttilan ohjaama monitaideteos tarjoaa avaimet ympäristökriisin ratkaisuun freejazzin saattelemana

Monitaiteinen konsertti paitsi kuvaa ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin ihmiskunnalle aiheuttamat ongelmat, myös tarjoaa ratkaisun avaimet. Teoksessa Timo Lassyn ja Teppo Mäkysen jazzimprovisaatio yhdistyy Minttu Mustakallion esittämään tekstiin, joka pohjautuu BIOS-tutkimusyksikön Ekologinen jälleenrakennus -julkaisuun. Osana teosta nähdään myös Teemu Nurmelinin visuaaleja. Teoksen kantaesitys on Jyväskylän Kesän avajaiskonsertti 7.7.2021.

Konsertissa yhdistyvät freejazz, spoken word ja visuaalinen taide. Samalla se on painava yhteiskunnallinen puheenvuoro koko maapallon tilasta ja ympäristö- ja ilmastokriisin vaatimista toimenpiteistä.

– Koen teoksen tosi tärkeäksi. Usein ilmasto- ja ympäristöpuhe jää kauhistelun tasolle. Me esittelemme ongelman lisäksi ratkaisun. Esitämme BIOS-tutkimusyksikön näkemyksen siitä, millä hyvin konkreettisilla keinoilla tilanteeseen tulisi tarttua. Asiaa avataan rahoituksesta lähtien. Tässä on siis ratkaisun avaimia, joista voisi myös valtiollisella tasolla keskustella, teoksen ohjaaja Tuomas Rinta-Panttila sanoo.

BIOSin Ekologinen jälleenrakennus -julkaisu on keskeinen osa teosta. Minttu Mustakallion esittämää spoken word -osuutta varten tekstiä on muokattu ja lyhennetty. Katsojat saavat luettavakseen myös alkuperäistekstin, joka Rinta-Panttilalle onkin ohittamattoman tärkeä osa kokonaistaideteosta.

Saksofonisti Timo Lassyn ja rumpali Teppo Mäkysen musiikillinen yhteistyö pohjaa improvisaatioon. Improvisaatio on läsnä myös nyt.

– Tietyt asiat on tietenkin etukäteen sovittu. Teoksen lopullisen muodon näkee kuitenkin vasta sitten, kun se on esitetty, kuvaa Rinta-Panttila.

Teoksen kolmas elementti ovat livevisuaalit, joista vastaa kansainvälisesti sekä Suomessa mm. Kansallisteatterille työskennellyt Teemu Nurmelin. Visuaaleissa ihmisen muokkaaman ympäristön todellisuus yhdistyy ekologiseen jälleenrakennukseen.

Mitä on ekologinen jälleenrakennus?

Ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristökriisien hallittu kohtaaminen vaatii yhteiskunnilta nopeita ja mittavia toimenpiteitä. BIOS-tutkimusyksikkö vertaa tarvittavan muutoksen laajuutta toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakennukseen: tarvitaan paitsi fyysinen infrastruktuuri myös uudet hyvinvointivaltion instituutiot.

Ekologinen jälleenrakennus viittaa siis laaja-alaiseen muutokseen: meidän on rakennettava uudelleen asumisen, liikkumisen, ruoan ja energiantuotannon infrastruktuuri ja käytännöt, jotta pääsemme eroon fossiilisten polttoaineiden massiivisesta käytöstä. BIOS esittää, että näin voidaan välttää ilmastonmuutoksen ja muiden ekologisten kriisien pahimmat seuraukset, ja samalla yhteiskunnan demokraattiset käytännöt, kansalaisten hyvinvointi ja kulttuurinen rikkaus kohentuvat.

Työryhmän toiveissa on esittää teosta myös Jyväskylän Kesän kantaesityksen jälkeen.

– Hellelukemat huitelevat korkealla, ja IPCC-raportit ovat vuodesta toiseen mitä ovat. Näen, että tälle teokselle on tilausta, ja sitä on syytä esittää. Näin myös BIOSin julkaisu tulisi useampien ihmisten tietoisuuteen. On merkittävää, että maamme huipputaiteilijat ovat konsertin muodossa halunneet tarttua tähän aiheeseen, Rinta-Panttila sanoo.

Ympäristö on koko festivaalin teema

Teos on osa Jyväskylän Kesä -festivaalin ympäristövuoden ohjelmaa. 66. Jyväskylän Kesä järjestetään 7.–13.7. Ympäristöteema näkyy festivaalin taiteellisissa sisällöissä, mutta myös yhdessä Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.WISDOMin kanssa toteutetussa puheohjelmassa. Puheohjelman vieraina on suuri joukko ympäristöalojen asiantuntijoita. Kansainvälisiä puhujavieraita ovat Kate Raworth ja Tim Jackson. Suomen huipuista mukana ovat mm. Mari Pantsar, Sixten Korkman, Panu Pihkala, Minna Halme, Markku Ollikainen ja Paavo Järvensivu.

Jyväskylän Kesän avajaiskonsertti: Timo Lassy, Teppo Mäkynen, Minttu Mustakallio
Ke 7.7. klo 18, Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasali
https://jyvaskylankesa.fi/tapahtumat/avajaiskonsertti-timo-lassy-teppo-makynen-minttu-mustakallio/

BIOS-tutkimusyksikön Ekologinen jälleenrakennus-julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://eko.bios.fi/

Ekologista jälleenrakennusta käsitellään myös Jyväskylän Kesän puheohjelmassa 13.7. klo 14. Keskustelua voi seurata myös verkossa.
https://jyvaskylankesa.fi/tapahtumat/ekologinen-jalleenrakennus/

Jyväskylän Kesä on Pohjoismaiden vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty kulttuurifestivaali, joka järjestetään tänä vuonna jo 66. kertaa 7.–13.7. Monitaidefestivaalin ohjelmisto koostuu mm. kevyestä ja klassisesta musiikista, esittävästä taiteesta, kursseista ja työpajoista, kuvataiteesta, koko perheen ohjelmasta sekä laajasta ympäristöteemaisesta puheohjelmasta. Tutustu Jyväskylän Kesän koko ohjelmistoon: www.jyvaskylankesa.fi.