06.07.2017

Jyväskylän Kesä: Tiedote Sananvapauden kriisi -seminaarista

Sananvapaus kriisissä? Jyväskylä Kesä avajaisseminaari 5.7. klo 13.30–15.00 Jyväskylän Kesän avausseminaarissa käsiteltiin sitä, kuinka 1980-luvun jälkeen perinteisen median valta on heikentynyt ja vastaavasti sosiaalinen media on vahvistunut.

KSML päätoimittaja Pekka Mervola totesi seminaarin avauksessaan, että yhteisesti koetun joukkomedian huippukaudella kaikki lukivat valtasanomalehtiä ja kuuntelivat YLE-uutisia. Laman jälkeen on tapahtunut suurta eriytymistä. Nykyään puhutaankin paljon ”kuplista” ja siitä miten ihmiset elävät kuplissaan.  Missä maailmassa elät, missä kuplassa elät?

Media-kielellä voidaan maailmanlaajuisesti puhua ”valtamediasta”, ”valemediasta” ja ”valtiomediasta”. Kenellä on valta?

Juhannuksen alla 2017 Reuterin julkaiseman mediatutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus sekä omaan mediaansa että mediaan yleensä on kuitenkin edelleen vahva. Tilastojen häntäpäätä pitää Kreikka. Mervolan mukaan tässä onkin ydin: Jos luottamus yhteiseen mediaan katoaa, usko demokratiaan heikkenee.

Globaalilla tasolla sananvapaus ja lehdistövapaus ovat heikentyneet nopeasti. Suomessa on poikkeuksellisen laaja sananvapaus. Julkisen Sanan Neuvoston (JSN) puheenjohtajan Elina Grundsrömin mukaan tämä perustuu luottamukseen, suomalaisen median vahvaan itsesäätelyyn sekä eettisesti sitoutuneihin toimittajiin. Suomalaisen itsesäätelyn ydin ei ole JSN vaan eettisesti sitoutuneet toimittajat, Grundstöm sanoo. Kansainvälisten kollegojen kysyessä, miten Suomessa käsitellään valeuutisia, hän vastaa ”ei mitenkään”. Toisin kuin jossain muissa maissa, ei uutisia lähdetä Suomessa levittämään kun faktoille ei saada vahvistusta. (Case: Imatran ampumistapaus syksyllä 2016). Tämä puolestaan tukee lehdistönvapautta.

Grundström summaa, että tiukka valvonta ja mediasensuuri eivät ole tarpeen. Ihmiset tekevät johtopäätöksiä omien ajatuksiinsa sopivien raamien rajoissa. Onkin muistettava, etteivät pelkät faktat vaan ihmisten faktojen pohjalta rakentamat tarinat ja niiden kautta muodostettu totuus ovat avainasemassa.

Kari Hokkanen, professori, päätoimittaja emeritus, Ilkka, otti esille YLE+ päämisteri Sipilä casen, ja esitti napakkaa kritiikkiä JSN toimintaa kohtaan. Hän sanoo liiallisen virheiden välttämisen johtavan helposti tosiasioiden salailuun. Toimittajilla täytyy olla rohkeutta nostaa asioita julki. Jos väärää tietoa on julkaistu, voi sen aina oikaista.

Antti-Pekka Pietilä, Etelä-Suomen Media Oy päätoimittaja käsittelin puheenvuorossaan sananvapauden roolia ja JSN:n roolia. Hän toi esille taloudellisen näkökulman digitalisaation toteuttamiseen eriarvoisuuden yleisörahoitteisten ja valtiollisen median kohdalla. Miten ja millä ehdoin toteutuu sananvapaus? Millä perustein määritellään julkaistava sisältö?

Vaihtoehtoisten totuuksien maailma synnyttää keskustelua.

Seminaaria kuulemassa oli lähes 300 henkilöä, joukossa useita politiikan henkilöitä ja tunnettuja toimittajia. Keskusteluun osallistui muun muassa Ylen entinen johtaja Atte jääskeläinen. Keskustelu kävi vilkkaana, jopa niin vilkkaana, että järjestyksenvalvojan oli hiljennettävä eräskin yleisön joukossa kommentoija.

Yeisökommentteja: ”Jopa vähän tunteita herättävä tilaisuus”, ”Raikas”.

”Kenen totuutta tässä kuunnellaan, onko tämänkään totta?”

 

Järj. Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Keskisuomalainen, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen YLE-keskus.

Jyväskylän Kesä järjestetään 5.-11.7.2017.

www.jyvaskylankesa.fi