25.03.2009

Ikaalisten Pelimannikirja ilmestynyt

Ikaalisten pitkästä ja värikkäästä pelimannimusiikin perinteestä on julkaistu mittava kirja Ikaalisten pelimannien parhaat. Toimittaja Hanna Tuurin kirjoittama yli 200-sivuinen kirja vie tarinoiden ja muistelujen kautta pelimannien mukana talkoo- ja nurkkatansseista hääsoit-toihin, monenlaisiin juhliin ja tapahtumiin. Pelimannimusiikki on kautta aikojen keventänyt arjen työtä ja tuonut juhliin sekä arvokkaan että reippaan tunnelman. Kirjan kertojina ovat pelimannit itse, heidän perheensä ja muut läheiset henkilöt, jotka ovat ymmärtäneet peliman-nimusiikin arvon ja vaalineet perinnettä jälkipolville.

Kirja sisältää laajat artikkelit ikaalislaisen pelimannimusiikin vaiheista yli 150 vuoden ajalta. Erityinen paino 1960-luvun lopulla tapahtuneella pelimannimusiikin suurella nousulla, joka johti monien kansanmusiikkitapahtumien ja ennenkaikkea Sata-Häme Soi -juhlien syntyyn. Monet ikaalilaiset pelimannit, harmonikan- ja viulunsoittajat ovat olleet ilmiömäisiä kansan-soittajia, joiden taitavissa käsissä jopa sadat sävelmät ovat siirtyneet sukupolvilta toiselle. Valkea Ruusu -häävalssista on tullut ikaalilaisen pelimannimusiikin paljon soitettu symboli.

Pelimannikirjassa on runsas kuvitus, joka on suurelta osin peräisin soittajien ja heidän per-heittensä yksityiskokoelmista. Mukana on myös monia ennen julkaisemattomia valokuvahar-vinaisuuksia. Kirjaa varten tehtyjen lukuisten haastattelujen ja aineiston keruun lisäksi on keskeisenä lähdeaineistona käytetty 1960-1980-luvuilta peräisin olevaa runsasta äänitemate-riaalia. Kirjan liitteenä on cd-levy, jossa on Ikaalisten Harmonikkamiesten ja Viulupelimanni-en parhaita levytyksiä 1970-luvun alkupuolelta. Pelimannikirjan kattavuutta kuvaa laaja hen-kilöhakemisto, jossa on peräti 450 nimeä.

Myynti:
Ikaalinen-Seura ry, Ikaalisten Kirjakauppa, Suomen Harmonikkainstituutti, Hinta 48€ (sis. CD-levyn)

Sata-Häme Soi järjestetään 23.-28.6.2009.

Etusivu