03.09.2015

Hiilivapaa Sinfonia Lahti

Sibelius 150-juhlavuoden kunniaksi Sinfonia Lahti on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on osallistua globaalin ilmastonmuutoksen hidastamiseen muuttamalla orkesterin toiminta asteittain hiilineutraaliksi. Projektin taustalla on Myrskyvaroitus – Storm Warning ry, jonka aloitteesta hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Lahdessa toimivan Ympäristötekniikan yksikön kanssa.

Sinfonia Lahti astuu kansainvälisten ympäristövastuullisten taideyhteisöjen eturintamaan asettaessaan hiilineutraaliuden yhdeksi toimintatavoitteekseen. Orkesterin intendentti Teemu Kirjonen näkee orkesterin ilmastohankkeen luontevana osana Lahden kaupungin ympäristöstrategiaa, jonka mukaan kaupunki on sitoutunut vähentämään asukasta kohti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjään 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 1990 tasosta. Sinfonia Lahden muusikot ja hallinto ovat olleet mukana tekemässä päätöstä hankkeen käynnistämisestä ja ideoimassa siihen liittyviä toimintoja.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa lasketaan orkesterin hiilijalanjälki. Laskenta perustuu elinkaariarviointiin, jonka tekee LUT:n opiskelija, tekniikan kandidaatti Pilvi Virolainen diplomityönään. Työtä ohjaa tutkijatohtori Ville Uusitalo ja tarkastajana toimii professori Lassi Linnanen. Työ valmistuu marraskuun loppuun mennessä ja sen keskeiset tutkimuskysymykset selvittävät, mitkä ovat sinfoniaorkesterin suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet, kuinka niitä voitaisiin vähentää tai kompensoida ja mitkä ovat orkesterin vaikutusmahdollisuudet sen sidosryhmiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Selvityksen perusteella orkesterin toimintatavat suunnitellaan sellaisiksi, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja.

Hankeen taustavaikuttaja, Myrskyvaroitus – Storm Warning ry, on vuonna 2013 perustettu yhdistys, joka etsii aktiivisesti kulttuuri- ja taidealoilta kumppaneita ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävään työhön. Hiilivapaa Sinfonia Lahti -hankkeen fasilitaattoreina toimivat Myrskyvaroituksen perustajajäsenet, viestintä- ja tapahtuma-asiantuntija, FM Hannele Eklund ja energia-asiantuntija, TkT Jouni Keronen.

Hiilivapaa Sinfonia Lahti on ainutlaatuinen edelläkävijähanke, jonka toivotaan kannustavan myös muita taidelaitoksia osallistumaan kasvihuonekaasujen vähentämiseen toiminnassaan. Nyt käynnissä olevan hankkeen seuraavan vaiheen päämäärä on sitoutuminen ilmastolupaukseen, jossa asetetaan diplomityön selvityksen pohjalta kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet.

Sinfonia Lahden muusikoista koostuva jousikvartetti esiintyy Sibelius-juhlavuoden ohjelmallaan ympäristöministeriön järjestämässä, YK:n ilmastokokousta Pariisissa ennakoivassa Tie Pariisiin -seminaarissa Helsingissä 25.9.2015.

Sinfonia Lahden kansainvälinen Sibelius-festivaali järjestetään 31.8.-6.9.2015.