13.02.2018

Helsingin juhlaviikot ja Maailma kylässä -festivaali: Millainen on Helsinki festivaalikaupunkina? Festivaalit ja Helsingin kaupunki toteuttivat laajan festivaalitutkimuksen

Mikä on helsinkiläisten festivaalien suosion salaisuus? Houkutteleeko kiinnostava ohjelma, hyvä tunnelma vai erityiset tapahtumapaikat? Estääkö osallistumisen kiinnostuksen vai rahan puute? Entä mitä hyvää festivaalit tuovat kaupungille ja miten Helsinki voisi olla paras mahdollinen festivaalikaupunki?

Suuret helsinkiläisfestivaalit – Sideways, Tuska, Flow Festival, Helsingin juhlaviikot ja Maailma kylässä – toteuttivat vuonna 2017 ensimmäistä kertaa yhdessä laajan festivaalikyselyn kumppaninaan Helsingin kaupunki. Festivaalitutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja vastauksia kertyi yli 2300 kappaletta.

Tutkimuksen tavoitteena oli koota tietoa festivaalikaupunki Helsingin ja kaupunkifestivaalien kehittämiseen. Tutkimuksessa kartoitettiin esimerkiksi vastaajien suhdetta festivaaleihin ja vapaa-aikaan sekä festivaalien sosiokulttuurisia vaikutuksia esimerkiksi hyvinvoinnin, matkailun ja asuinpaikan vetovoimaisuuden näkökulmista.

Vastauksissa korostuvat yhteisöllisyyden, arjesta irrottautumisen ja merkityksellisten sisältöjen tärkeys: festivaaleille houkuttelevat sekä hauskanpito että kiinnostavat vetonaulat. Toisaalta myös turvallisuudentarve on lisääntynyt. Suurten tapahtumien ohella nähtävissä on lisäksi kasvava kiinnostus pienempiin ja eri kaupunginosissa tapahtuviin festivaaleihin.

Lue lisää ja lataa tutkimus tästä.