01.07.2010

Helsingin juhlaviikot ja Demos Helsinki vievät tulevaisuuskeskustelua toimintaan

Sokraattinen sauna – Suomi-selvitysten selvitys

Suomen tilaa ja tulevaisuutta käsitteleviä tulevaisuusraportteja on julkaistu ennennäkemätön määrä. Niissä esiin nousevat ihmislähtöinen yhteiskunta ja taiteelle tarjotaan suunnannäyttäjän paikkaa. Demos Helsinki ja Helsingin juhlaviikot järjestävät 26.8. Sokraattisen saunan, jossa joukko aikamme ajattelijoita etsii keinoja tehdä esitetyistä näkemyksistä totta.

Ratkaisua haetaan sokraattisella menetelmällä, jossa totuus pyritään synnyttämään vahvan dialogin kautta. Tähän kätilöinniksikin kutsuttuun tilaan johdattelevat tulevaisuuspohdinnoissa kunnostautuneet Kirsi Piha, Rosa Meriläinen, Antti Hautamäki, Pekka Himanen ja Teppo Turkki. Toimituksessa avustavat graafikko Timo Berry, joka luo tilaisuudesta käsitekartan, sekä näyttelijäjoukko, joka demonstroi yhdessä ajattelemisen mahdollisuuksia.

Viimeisen vuoden aikana on etsitty Suomen elinvoiman lähteitä, luotu maabrändiä, haettu metropolialueen vahvuuksia, rakennettu teoriaa valtiosta ja kirjoitettu käsikirja kukoistavaan tulevaisuuteen. Laajat ryhmät ovat pohtineet maamme suuntaa ja olemusta omista lähtökohdistaan, samaa kysyen: mitä on olla suomalainen 2000-luvulla ja mistä hyvinvointimme syntyy, kun perinteiset opit ja instituutiot eivät päde?

Esiin nostetut näkemykset kertovat meille jo mitä, mutta nyt on aika kysyä miten. Kuinka nämä suuret ajatukset siirtyvät käytäntöön, kun vanhaakaan ei voi täysin hylätä?

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tilaan mahtuu reilut 450 ihmistä, ja ilmoittautuminen alkaa elokuun alussa Demos Helsingin internetsivustolla. Juhlaviikkojen ja Demos Helsingin lisäksi mukana ovat Sitra, Ulkoministeriö ja Espoon kaupunki.

Elämänfilosofian suurkysymysten kimpussa
Jälkilöylyt – Elämä taideteoksena

Sokraattisen saunan jälkilöylyt otetaan Yliopiston juhlasalissa 7.–9.9. Tällöin Helsingin Yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin juhlaviikot tarjoavat yhteistyössä Pekka Himasen Elämä taideteoksena –luentosarjan kaikille avoimena ja maksuttomana kokonaisuutena. Tilaisuuksien yhteistyökumppanina on myös Helsingin Sanomat.

Elämä taideteoksena -kokonaisuus herättelee meitä pohtimaan elämänfilosofian syväteemoja, kuten merkityksellinen elämä, arvonanto toiselle ja sen voima, itsensä syvempi tunteminen ja kehittäminen. Sarja kohtaa myös elämänfilosofian suurkysymykset rakkaudesta kärsimyksen mysteeriin.

Luentosarja kolmena perättäisenä päivänä 7.–9.9. klo 17–20 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Ilmoittautuminen osoitteessa www.pekkahimanen.org.

Helsingin juhlaviikot järjestetään 20.8.-5.9.2010.

Helsinki Festival