01.06.2011

Haapavesi Folkin toiminnanjohtaja vaihtuu

Haapavesi Folk Music Festivalin uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu FM Johannes Helama Oulusta. Helama aloittaa työt 1. syyskuuta. Nykyisessä työssään Kulttuurikonsulttien verkosto Oulun Eteläissä -hankkeessa Helama on tutustunut myös Haapavesi Folk ry:n melko läheisesti ja kehittämisen kannalta tärkeä hanketyö on täten Helamalle tuttua. Koulutukseltaan Helama on kirjallisuuden filosofian maisteri, joka on täydentänyt opintojaan mm. markkinoinnin, yrittäjyysopin ja johtajuuden opinnoilla.

”Arvostan Haapavesi Folk ry:n ja Haapavesi Folk Music Festivaalin historiassa erityisesti sen tinkimätöntä taiteellista linjaa uuden kansanmusiikin esille tuojana sekä kursseilla tapahtuvaa vuosisatoja, jopa vuosituhansia, jatkunutta mestari-kisälli perinnettä, joka on kansanmusiikin keskeisin elementti. Toivon tulevana toiminnanjohtajana pystyväni tukemaan ja korostamaan näitä festivaalin ominaispiirteitä vielä entistä enemmän.”

Haapavesi Folk Music Festival järjestetään 27.6.-3.7.2011.

http://www.haapavesifolk.com