18.12.2018

Finland Festivalsin vuoden 2018 käyntitilastot julkaistu

Finland Festivals (FF) on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2018. Kaikkiaan 79 FF-ketjuun kuuluvalta taide- ja kulttuurifestivaalilta saadut luvut kertovat, että festivaalien yleisömäärät ovat jokseenkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Vuoden 2018 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2017 lukujen kanssa, koska vuonna 2018 viisi festivaalia jäi pois FF:n piiristä ja kaksi uutta festivaalia tuli mukaan. Kun nämä muutokset otetaan huomioon, vuonna 2018 myytyjen lippujen osuus oli kaksi prosenttia pienempi. Tarkka tilastoluku vuodelta 2018 on 691 882 myytyä lippua. Festivaalien kokonaiskäyntimäärä, johon on koottu myytyjen lippujen lisäksi arviot erilaisista ilmaistilaisuuksista, on vajaa kaksi miljoonaa – tarkka tilastoluku on 1 980 929.

Tilastoinnin pohjana on kuudetta kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat johdonmukaiset sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Käyntimäärien laskennan kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Kuten aina festivaalialalla, festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on huomioitava järjestettyjen konserttien tai tilaisuuksien määrät. Jos esityksiä on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin vähemmän. Vastaavasti festivaalien merkkivuodet tai erityistapahtumat nostavat käyntimääriä vuosikohtaisesti. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin. Tilastoja analysoidessa on hyvä myös muistaa, että Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pieninä.

Tarkat käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2018 löytyvät tästä linkistä. Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista.

 

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2018 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Ruisrock 105 000
 2. Helsingin juhlaviikot 71 876
 3. Pori Jazz 58 302
 4. Savonlinnan Oopperajuhlat 47 020
 5. Taidekeskus Salmela 41 085
 6. Kuhmon Kamarimusiikki 29 868
 7. Tampereen Teatterikesä 28 481
 8. Sodankylän elokuvajuhlat 27 315
 9. Oriveden Suvi 18 445
 10. Työväen Musiikkitapahtuma 17 480

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2018 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz 343 302
 2. Helsingin juhlaviikot 236 007
 3. Kotkan Meripäivät 233 282
 4. Ruisrock 105 500
 5. Tampereen Teatterikesä 91 819
 6. Puistoblues 85 000
 7. Maailma kylässä -festivaali 80 000
 8. Savonlinnan Oopperajuhlat 70 249
 9. Oulun juhlaviikot 57 298
 10. Kaustinen Folk Music Festival 47 263