09.01.2020

Finland Festivalsin jäsenfestivaaleilla vierailtiin vuonna 2019 yli kaksi miljoonaa kertaa

Finland Festivals (FF) on jälleen koonnut tilastot jäsenfestivaaliensa käyntimääristä vuonna 2019. Kaikkiaan 79 FF-ketjuun kuuluvalta taide- ja kulttuurifestivaalilta saadut luvut kertovat, että festivaalien yleisömäärät ovat jokseenkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Vuoden 2019 luvut ovat vertailukelpoisia vuoden 2018 lukujen kanssa, koska FF:n jäsenmäärässä ei ole tapahtunut tuolla ajanjaksolla merkittäviä muutoksia. Myytyjen lippujen lukumäärän osalta oltiin lähes samalla tasolla edellisvuoden kanssa, tarkka tilastoluku on 688 988 myytyä pääsylippua. Kokonaiskäyntimäärissä – mukana myytyjen lippujen lisäksi arviot erilaisista ilmaistilaisuuksista – sen sijaan oltiin yhden prosentin kasvussa. Tarkka kokonaiskäyntimäärän tilastoluku on 2 005 784.

Yksityiskohtaiset käyntitilastot Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista vuodelta 2019 löytyvät tästä linkistä. Käyntimäärätilaston alaviitteissä on runsaasti lisätietoja ja yksityiskohtia laskennan perusteista. Tilastoinnin pohjana on seitsemättä kertaa käytetty ohjeistusta, joka pyrkii mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen erityyppisten festivaalien välillä. Laskentaperusteet ovat selkeät sen suhteen, miten erilaiset päivä- ja sarjaliput sekä muut lipputyypit otetaan huomioon. Tilastoinnin kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Vaikka kokonaiskuva festivaalialalla on hyvin vakaa, olivat festivaalikohtaiset erot edellisvuosien tapaan varsin suuria. Lukuja vertailtaessa on huomioitava järjestettyjen konserttien tai tilaisuuksien lukumäärät, koska sillä on tietysti suora vaikutus kävijämääriin. Hyvä on huomioida sekin, että festivaalien merkkivuodet tai erityistapahtumat nostavat käyntimääriä kertaluontoisesti. Tilastoja analysoidessa on syytä myös aina muistaa, että valtaosa Suomessa järjestettävistä festivaaleista on suhteellisin pieniä ja sellaisina ne haluavatkin pysyä.

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2019 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

 1. Pori Jazz  349 518
 2. Helsingin juhlaviikot  247 787
 3. Kotkan Meripäivät  235 362
 4. Ruisrock  105 500
 5. Tampereen Teatterikesä  89 918
 6. Puistoblues  80 000
 7. Savonlinnan Oopperajuhlat  64 501
 8. Oulun juhlaviikot  62 693
 9. Kaustinen Folk Music Festival  46 332
 10. Maailma kylässä -festivaali  45 000

Kymmenen suurinta FF-festivaalia vuonna 2019 myytyjen lippujen perusteella:

 1. Ruisrock  105 000
 2. Pori Jazz  67 518
 3. Helsingin juhlaviikot  50 166
 4. Savonlinnan Oopperajuhlat  47 331
 5. Taidekeskus Salmela  41 989
 6. Kuhmon Kamarimusiikki  31 868
 7. Sodankylän elokuvajuhlat  30 371
 8. Tampereen Teatterikesä  29 979
 9. Oriveden Suvi  18 014
 10. Kaustinen Folk Music Festival  17 321