24.05.2010

Finland Festivals selvitti festivaalien talouden rakennetta

Festivaalit ansaitsevat 70 prosenttia rahoituksestaan itse

Finland Festivals on selvittänyt toistamiseen festivaalien taloudellista rakennetta. Tällä kertaa kohteena oli vuoden 2008 taloudellinen tulos. Tutkimus osoittaa, että suomalaisten festivaalien omarahoitusosuus on edelleen erittäin korkea: festivaalit keräävät keskimäärin 70 prosenttia tuloistaan lipunmyynnin, yritysyhteistyön ja muun tulonhankinnan kautta. Vain 30 prosenttia tuloista katetaan kunnan, valtion ja erilaisten säätiöiden avustuksilla.

Tutkittujen festivaalien kokonaisbudjetti oli runsaat 39 miljoonaa euroa. Varovaisen arviomme mukaan koko Suomen festivaalikentän kokonaisbudjetti on 45-50 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Media Clever –yhtiö. Vastaukset saatiin kaikkiaan 68 festivaalilta, mikä on 84 % Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista. Vastaava tutkimus vuoden 2007 luvuista tehtiin vuosi sitten, joten uudessa tutkimuksessa on myös vertailuaineistoa vuosien 2007-08 kehityksestä.

Finland Festivals ei julkista yksittäisten festivaalien talouslukuja. On siksi hyvä tiedostaa, että kyseessä on koko kentän keskiarvot. Yksittäisten festivaalien osalta luvut vaihtelevat melkoisesti, koska festivaalikenttä on hyvin monimuotoinen.

Henkilökuntakulut vain kymmenen prosenttia

Festivaalien omarahoitusosuus on keskimäärin 70 prosenttia. Suurin potti kertyi lipunmyynnistä, jonka osuus oli 16,6 miljoonaa euroa eli 43 % kokonaisuudesta. Yritysyhteistyöstä saatiin 11 % ja muut tulonlähteet (ravintolamyynti, tuotemyynti ja muut sekalaiset tuotot) kattoivat 16 prosenttia.

Menopuolella suurin kuluerä on taiteilijat ja tuotanto, johon käytetään 51 % budjetista. Markkinointikulut ovat 10 % ja kiinteät toimisto- ja vuokrakulut 8 prosenttia. Muut yksilöimättömät menot ovat 21 %. Osion suuruus selittyy sillä, että monilla festivaaleilla on vaikeuksia eritellä tuotanto- ja muita kuluja, koska usein ne ovat osa isompaa kokonaisuutta (kuten kaupungin kulttuuribudjettia). Suurin osa tästä osuudesta on kuitenkin myös varsinaiseen tuotantoon liittyviä taiteilija- ja muita kuluja.

Kiinteät palkkakulut ovat festivaaleilla vain kymmenen prosenttia kokonaismenoista. Hallinnollinen tehokkuus selittyy sillä, että tutkituilla festivaaleilla työskentelee vakinaista henkilökuntaa vain 157 kappaletta. Tilapäisiä työntekijöitä palkataan varsinkin itse festivaalin aikana, ja heitä oli vajaat kaksi tuhatta. Talkootyöntekijöillä on edelleen keskeinen rooli festivaalien onnistumisen kannalta. Vuonna 2008 heitä oli mukana lähes viisi tuhatta.

Tutkimuksen tarkemmat tiedot löytyvät tämän tiedotteen mukana tulevasta pdf-liitteestä (Festivaalien taloudellisia avainlukuja 2008.pdf). Siitä löytyy myös useita selventäviä kaaviokuvioita sekä prosenttien lisäksi euromääräiset tilastotiedot.

Lisätietoja:
Kai Amberla, toiminnanjohtaja, Finland Festivals
puh. 040 5515 752, kai.amberla@festivals.fi