Finland Festivals on syrjinnästä vapaa yhdistys

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset pohjautuvat tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työturvallisuuslakiin. Näihin lakeihin perustuvat velvoitteet ja oikeudet koskevat kaikkia toimintaan osallistuvia.

Festivaalien katto-organisaatio, Finland Festivals, on syrjinnästä vapaa yhdistys. Emme hyväksy rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Emme tee oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taustasta, kehosta tai kokemuksista – emme myöskään kysele niistä. Jokainen saa kertoa itsestään sen mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Emme käytä kieltä, joka on toisille loukkaavaa tai alistavaa. Tarkkuus kielenkäytössä edistää turvallisen tilan luomista.

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Kunnioitamme toistemme rajoja. Tiedostamme omat ennakkoluulomme ja etuoikeutemme, ja vastaamme rakentavaan kritiikkiin asiallisesti ja korjaamalla käytöstämme.

Emme ole täydellisiä ja välillä epäonnistumme. Kannustamme toisiamme ottamaan vastuun sanoistamme, teoistamme ja epäonnistumisistamme.