19.12.2011

Festivaalien suosio vuonna 2011 vahvasti entisellä tasolla

Finland Festivals (FF) on koonnut jäsenfestivaaliensa käyntitilastot vuodelta 2011. Myytyjen lippujen osalta tilanne on lähes identtinen vuoden 2010 kanssa. Tarkka tilastoluku on 710 107 myytyä lippua. Se on 5,4 % vähemmän kuin vuonna 2010, mutta lukuja vertailtaessa pitää huomioida se, että Flow-festivaali ei enää vuonna 2011 ollut osa Helsingin juhlaviikkoja, joten Flown ilmoittamat 46 500 käyntiä eivät enää sisälly FF:n tilastoihin.

Festivaalien arvioitu kokonaiskäyntimäärä ei myöskään juuri muuttunut. Tarkka tilastoluku, johon on koottu arviot myös erilaisista ilmaistilaisuuksista, on tänä vuonna 1 881 774 eli 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jos Flow huomioitaisiin luvuissa, taso olisi hämmästyttävästi lähes täsmälleen sama kuin viime vuonna.

FF:n tilastot kirjaavat käyntejä festivaaleilla. Festivaalialalla on tyypillistä, että samat kulttuurin suurkuluttajat osallistuvat useisiin tilaisuuksiin. Siksi tilastoissa puhutaan nyt johdonmukaisesti ”käyntimääristä” kävijämäärien sijaan, jotta väärinymmärryksiä ei tapahtuisi.

Tilastoinnissa ongelmia aiheuttaa se, että osalla festivaaleista (lähinnä kevyen musiikin alalla) on käytössä päivälippuja, joilla voi osallistua useisiin tilaisuuksiin. Muutamat festivaalit käyttävät päivälippujen osalta kertoimia käyntimääriensä ilmoittamisessa. Tarkemmat tiedot kertoimista on liitetty tilastojen selitysosioon.

Kuten jokaisena vuonna, festivaalikohtaiset erot olivat suuria. Lukuja arvioitaessa on hyvä pitää mielessä järjestettyjen konserttien ja tilaisuuksien määrä. Jos tilaisuuksia on päätetty järjestää aiempaa vähemmän, myydään lippujakin luonnollisesti vähemmän. Festivaalien tavoitteet ovat myös joka vuosi erilaiset, joten lukuja pitää verrata festivaalin itselleen asettamiin tavoitteisiin.

Joka vuosi on aina hyvä vielä erikseen muistuttaa, että yleisömäärä ei ole mikään itseisarvo. Suomessa on lukuisia pieniä festivaaleja, jotka haluavatkin pysyä pienenä.

Tämän tiedotteen liitteenä on käyntitilastot kaikista Finland Festivalsin jäsenfestivaaleista 2010-2011 sekä tiedotteen lopussa listat kymmenestä suurimmasta festivaalista niin myytyjen lippujen kuin kokonaiskäyntimäärän perusteella. Tilastotietoja aikaisemmilta vuosilta löytyy FF:n nettisivuilta www.festivals.fi.

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2011 myytyjen lippujen perusteella:

1. Pori Jazz 57 000
2. Helsingin juhlaviikot 51 994
3. Savonlinnan Oopperajuhlat 44 608
4. Kotkan Meripäivät 36 700
5. Seinäjoen Tangomarkkinat 36 444
6. Provinssirock 34 492
7. Kuhmon Kamarimusiikki 32 759
8. Tampereen Teatterikesä 28 032
9. Taidekeskus Salmela 28 000
10. Oriveden Suvi 24 322

Kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2011 kokonaiskäyntimäärän perusteella:

1. Kotkan Meripäivät 200 000
2. Helsingin juhlaviikot 192 365
3. Pori Jazz 152 000
4. Puistoblues 119 000
5. Seinäjoen Tangomarkkinat 104 000
6. Tampereen Teatterikesä 98 642
7. Provinssirock 81 800
8. Maailma kylässä -festivaali 76 261
9. Kaustinen Folk Music Festival 73 000
10. Savonlinnan Oopperajuhlat 61 046