07.03.2017

Eveliina Mäenpää Taidekeskus Salmelan festivaalijohtajaksi

Taidekeskus Salmelan uudeksi festivaalijohtajaksi on nimitetty Eveliina Mäenpää.

Mäntyharjulainen Mäenpää, 29, on koulutukseltaan kulttuurituottaja YAMK ja kokki. Hän on toiminut Salmelan festivaalisihteerinä vuodesta 2012 lähtien.

Festivaalijohtaja vastaa kulttuuritapahtuman järjestelyistä, tiedotuksesta sekä markkinoinnista. Hän suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä yhteistyössä toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkalan kanssa. Toiminnan tärkeänä painopistealueena ovat Mäenpään mukaan nuoret taiteilijat sekä monitaiteellisen ohjelmiston kehittäminen. Festivaalijohtajan toimenkuvaan kuuluu myös ravintola Kesäheinän johtaminen. Mäenpää aloittaa työnsä maaliskuun 2017 aikana.

Taidekeskus Salmela on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema kulttuuritapahtuma, joka järjestää taidenäyttelyitä, konsertteja sekä tapahtumia niin Salmelassa Mäntyharjussa kuin Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa Kouvolassa. Toimintaan liittyy oleellisena osana residenssitoiminta Mäntyharjussa ja Lallukan taiteilijaresidenssissä Viipurissa.

Taidekeskus Salmela on avoinna 10.6.-13.8.2017.

www.taidekeskussalmela.fi

www.kulttuurivuohijarvi.fi