10.09.2013

Euroopan parlamentilta voimakas tuki suomalaiselle rahapelijärjestelmälle

Euroopan parlamentin tänään 10.9.2013 hyväksymä mietintö ”sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla” otti kantaa laitonta pelitoimintaa vastaan. ”Päätöksellään parlamentti antoi voimakkaan tuen suomalaiselle rahapelijärjestelmälle”, sanoo Veikkauksen edunvälittäjien verkoston puheenjohtaja Irina Krohn.

Parlamentin täysistunto hyväksyi Strasbourgissa Ashley Foxin (Britannian konservatiivit) laatiman sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan oma-aloitemietinnön. Mietintö liittyy Euroopan komission viime vuoden lopulla käynnistämään rahapelejä koskevaan toimenpideohjelmaan. Mietintö hyväksyttiin parlamentin selkeällä enemmistöllä äänin 572–79.

Veikkauksen edunvälittäjien, liikunnan, nuorisotyön, tieteen ja taiteen, verkoston mielestä parlamentin kannanotto on voitto suomalaiselle rahapelien yksinoikeusjärjestelmälle. Parlamentin näkemys osoittaa, että ulkomaisten, usein veroparatiiseista käsin toimivien laittomien rahapeliyhtiöiden toiminta on uhka kuluttajille, alaikäisille ja peliriippuvuudesta kärsiville.

Parlamentin mukaan rahapelit eivät ole tavanomaista taloudellista toimintaa mahdollisten kielteisten terveydellisten ja sosiaalisten vaikutustensa vuoksi. Tästä syystä tietyt sisämarkkinasäännöt, kuten sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaate, eivät estä jäsenvaltioita määrittämästä omia lisätoimenpiteitään pelaajien suojelemiseksi.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on oikeus päättää, miten sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen tarjontaa organisoidaan ja säännellään niiden omien arvojen ja yleisen edun mukaisten tavoitteiden mukaisesti, noudattaen samalla unionin oikeutta. Parlamentti antaa vahvan tuen Suomelle ja muille jäsenmaille päättää itse omasta järjestelmästään.

________

Veikkauksen edunvälittäjät on verkosto, jossa vaikuttavat veikkausvoittovarojen edunsaajat, suomalaisen taiteen, liikunnan, nuorisotyön ja tutkimuksen vapaaehtoistyön tekijät ja ammattilaiset. Verkosto toimii jokaisen hyväksi.

Vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi veikkausvoittovaroja ennätykselliset 525,7 miljoonaa euroa eli noin 10 miljoonaa euroa joka viikko, kansalaisyhteiskunnan hyvän elämän eväisiin.

Finland Festivals ry, Suomen Akatemia, Suomen Elokuvasäätiö, Suomen Museoliitto ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Teatterit ry, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Kansallisooppera.