29.09.2022

Elävän musiikin alalle oma kestävän kehityksen työkalu: ELMA.live -digialustan pohjana toimivat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta

Syyskuun 29. päivänä Music x Media -tapahtumassa julkaistiin elävän musiikin alan digitaalinen kestävän kehityksen alusta ELMA.live. Kyseessä on selainpohjainen suunnittelutyökalu, tietopankki ja yhteisöalusta, joka tarjoaa alan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Elman tavoitteena on saada ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys osaksi jokaisen elävän musiikin toimijan – artistin, yhtyeen, orkesterin, tapahtumajärjestäjän ja tapahtumapaikan – jokapäiväistä toimintaa.

Elman sisältö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja alustan kolme pääominaisuutta ovat:

1. VASTUULLISUUSOHJELMA
– Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sisältävä tiekarttatyökalu oman vastuullisuusohjelman rakentamiseen, seurantaan ja raportointiin.

2. OPPIMATERIAALIT
– Digitaalinen tieto- ja koulutuspaketti kestävästä kehityksestä elävän musiikin alalla.

3. FOORUMI
– Keskustelufoorumi verkostoitumiseen, vuorovaikutukseen ja tiedonjakoon Elman käyttäjien kesken.

Ensimmäiseksi käyttäjät pääsevät tutustumaan vastuullisuusohjelmaan. Oppimateriaalit julkaistaan YK:n päivänä 24.10.2022 ja keskustelufoorumi tämän vuoden lopulla.

ELMA.live sisältää sekä kaikille avoimia sivuja että rekisteröityneille käyttäjille tarkoitettuja sisältöjä.

Palvelu on kehitetty käyttäjäystävällisesti vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, sen toteutus on responsiivinen sekä saavutettava erilaisille käyttäjille ja laitteille. Ensimmäisessä vaiheessa sisältö julkaistaan suomeksi, ja myöhemmin alustasta on tarkoitus julkaista myös englanninkielinen versio.

Tekijät, tukijat ja kumppanit

ELMA.live -hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto, ja alustan teknisestä toteutuksesta vastaa Positive Impact Finland Oy. Rahoitusta hankkeelle on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, Musiikin edistämissäätiöltä (MES), Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä (ESES) sekä kumppaneilta.

Hankkeen kumppaneita ovat KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäsenet, joihin Suomen Jazzliiton lisäksi kuuluvat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Verkosto perustettiin keväällä 2020 edistämään kestävää kehitystä elävän musiikin alalla.