06.10.2023

Elävän musiikin ala haluaa olla ilmastotoimissa suunnannäyttäjänä

Kesäkuussa 2023 julkaistuun elävän musiikin ilmastotiekarttaan on sitouduttu laajasti läpi kentän. Ilmastotiekartta luovutetaan tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalalle perjantaina 6.10.2023 Musiikki x Media -tapahtumassa Tampereella. Tiekarttaan on tällä hetkellä sitoutunut 68 elävän musiikin toimijaa, mukaan lukien alan isoimmat kattojärjestöt. Ilmastonmuutos vaatii yhteiskunnalta kykyä ja valmiuksia muuttaa toimintatapoja, ja elävän musiikin ala haluaa toimia suunnannäyttäjänä matkalla kohti hiilineutraaliutta 2035.

Elävän musiikin ilmastotiekarttaan on sitoutunut toimijoita elävän musiikin kentän läpileikkaavasti isoista kattojärjestöistä festivaaleihin, tapahtumapaikkoihin, orkestereihin ja yksilöihin. “Musiikkialalle on kaivattu yhteisiä ilmastotavoitteita, joihin voimme yhdessä tähdätä. Alan arvoketjut ovat pitkiä ja vihreä siirtymä tapahtuu vain yhteistyössä”, kertoo ilmastotiekarttahanketta hallinnoivan Suomen Jazzliiton toiminnanjohtaja Maria Silvennoinen. “Musiikilla on tässä oma roolinsa myös osana yhteiskunnallista keskustelua ja suurempaa kulttuurinmuutosta”, jatkaa hankekoordinaattori Anu Ahola.

Suomen elävän musiikin ilmastotiekartta julkaistiin 20.6.2023 osoitteessa www.viileamusiikki.fi. Ilmastotiekartan missioksi on valittu “maailman viileintä musiikkia”. Elävän musiikin toiminnasta syntyy sekä kädenjälkeä että jalanjälkeä. Musiikki ei ole suurin saastuttaja mutta suuri potentiaalinen vaikuttaja; monet musiikin toimijat ovat tunnettuja ja seurattuja, ja viesteillään he voivat olla vauhdittamassa vihreää siirtymää.

Tiekartassa on määritelty toimialalle yhteiset ilmastotavoitteet sekä keinoja vähentää negatiivisia ilmastovaikutuksia ja samalla kasvattaa positiivisia vaikutuksia. Tiekartassa on määritelty myös erityyppisten elävän musiikin alan toimijoiden roolit ilmastotyössä; mihin toimija voi vaikuttaa ja millaisia ovat suositustoimenpiteet kullekin toimijaryhmälle. Pohjustuksena ilmastotiekartalle hankkeessa selvitettiin vuoden 2022 kotimaisen elävän musiikin ilmastovaikutuksia. Selvitys elävän musiikin ilmastovaikutuksista Suomessa vuonna 2022 on ladattavissa osoitteesta www.viileamusiikki.fi/materiaalit/raportti_suomeksi.

Tekijät ja kumppanit

Elävän musiikin hiilijalanjälki -hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto osana laajempaa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hankekokonaisuutta (lue lisää osoitteesta www.jazzliitto.fi). Hankkeen kumppaneina toimivat Jazzliiton lisäksi muut KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäsenet Finland Festivals, LiveFIN, Music Finland, Muusikkojen liitto ja Suomen Sinfoniaorkesterit. Tiekartan sekä selvityksen on suunnitellut ja toteuttanut vastuullisuustoimisto Positive Impact Finland. Tiekartan suunnitteluun osallistui lisäksi musiikin ja ympäristöalan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Musiikin edistämissäätiöltä (MES) ja kumppaneilta.

Ilmastotiekartta ja selvitys kokonaisuudessaan ovat ladattavissa osoitteessa www.viileamusiikki.fi. Lista ilmastotiekarttaan sitoutuneista tahoista löytyy osoitteesta www.viileamusiikki.fi/sitoumus.