13.12.2010

Aboagora – Tieteen ja taiteen rajapinnalla

”Archipelago of knowledge in the sea of information”

Aboagora – Turun tori – on symposium, joka edistää tieteiden ja taiteiden välistä vuoropuhelua, luo uudenlaisia keskusteluyhteyksiä tieteen- ja taiteentekijöiden välille ja tuo keskustelun keskelle kaupunkia kaikkien ulottuville. Aboagora on avoin ajatusten foorumi, joka haastaa kyseenalaistamaan ja murtamaan erilaisia tieteen ja taiteen raja-aitoja.

Aboagora on Turun musiikkijuhlien, Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen sekä Åbo Akademin yhteydessä toimivan Donner-instituutin yhteishanke. Elokuussa 2011, musiikkijuhlien aikaan, Aboagora tuo Turkuun eri alojen ajankohtaisia tieteellisiä keskusteluja sekä kohtaamisia tieteen ja taiteen välillä. Musiikkijuhlien ohjelmisto tarjoaa tälle vuoropuhelulle ainutlaatuiset puitteet, sillä Aboagoran aikaan taiteilijat kutsutaan luentosaleihin ja tieteentekijät sekä yleisö saavat kokea musiikin voiman ”valon” vuoden konserteissa.

Aboagoran toiminta käynnistyy Turun kulttuuripääkaupunkivuoden aikana, jolloin symposiumin teemana on ”Rethinking Enlightenment”. Moderni maailmamme on monin tavoin 1700-luvun valistuskulttuurin synnyttämä. Tämä perintö vaatii myös kriittistä arvioimista ja erilaisten vastakkainasettelujen purkamista. Ovatko tieto ja usko toistensa vastakohtia? Voidaanko järki ja tunne erottaa toisistaan? Mitä tarkoittavat ”valo” ja ”pimeys” vuonna 2011? Avausvuoden jälkeen Aboagora jatkaa toimintaansa vaihtuvin teemoin, pysyvänä tehtävänään tieteen ja taiteen suhteen uudelleenarvioiminen.

Puhujat 2011 (mm.):
– Ruth Behar, antropologi, runoilija ja dokumenttiohjaaja, Yhdysvallat
– Yehuda Elkana, rehtori emeritus, Central European University (Budapest)
– Helga Nowotny, sosiologi ja European Research Councilin puheenjohtaja,
Wien
– Dan Sperber, yhteiskuntatieteilijä, CNRS (Pariisi)

Alustava ohjelma:

Maanantai 15.8.
vieraat saapuvat, ilmoittautuminen
cocktail-tilaisuus Donner-instituutissa
iltakonsertti

Tiistai 16.8.
9-11:30 Workshop (Elkana)
13-14.30 rinnakkaissessiot
15-17 Workshop (Nowotny)
iltakonsertti

Keskiviikko 17.8.
9-14.30 rinnakkaissessiot (lounastauko), järjestäjinä Donner-instituutti ja kulttuurihistorian laitos
15-17 Agora
iltakonsertti

Torstai 18.8.
9-11 rinnakkaissessiot
12.30-14.30 Agora
15-17 päätössessio
Tieteiden ja Taiteiden Yö

Turun musiikkijuhlat järjestetään 5.-18.8.2011.

http://www.tmj.fi