VocalEspoo-festivalen

Oktober 2024 | Esbo

VocalEspoo är en fest med tonvikt på människorösten. Programmet består av all slags musik oberoende av genre.

Opera och kör  | 
underhållningsmusik
 | 
Opera och kör
 | 
Nutidsmusik
 | 
Klassisk musik
 | 
Jazz / Blues
 | 
tillgänglighetsanpassad
 | 

www.vocalespoo.fi
info@vocalespoo.fi
+ 358 50 385 1623
PL 205, FI-02101 Espoo