Tampere Film Festival

01.03.2025–09.03.2025 | Tammerfors

Filmfestivalen i Tammerfors hör till de viktigaste kortfilmfestivalerna i Europa. Kärnan i programmet är de internationella, inhemska och Generation XYZ-tävlingarna, vid sidan av vilka temaprogram arrangeras som tar fasta på mindre kända ämnen. Det internationella evenemanget sprider sig över hela staden Tammerfors och bjuder även på seminarier, workshoppar, diskussioner och konserter både för proffs och publik.

Film  | 
specialprogram för unga
 | 
workshopar
 | 
seminarier, föredrag
 | 
Film
 | 

www.tamperefilmfestival.fi
office@tamprerefilmfestival.fi
+358 3 223 5681
Tullikamarin aukio 2, FI-33100 Tampere