Mänttä bildkonstveckor

11.06.2023–31.08.2023 | Mänttä

Mänttä bildkonstfestival är den största sommarutställningen i Finland av nutida konst. Varje år tillträder en ny kurator, vilket garanterar att utställningen alltid har ett fräscht urval av inhemsk nutidskonst. Bildkonstfestivalen är ett turistmål som uppskattas av yrkesfolket och den stora allmänheten. Våra ordinarie utställningsplatser finner du i Pekilo i centrum av Mänttä. Bildkonstfestivalen XTRA:s evenemang kompletterar vårt utställningsutbud.

Bildkonst  | 
Specialprogram för barn
 | 
specialprogram för unga
 | 
kurser
 | 
workshopar
 | 
seminarier, föredrag
 | 
Litteratur och poesi
 | 
tillgänglighetsanpassad
 | 
alkoholfritt
 | 

www.kuvataideviikot.fi
info@kuvataideviikot.fi
+358 44 259 9194
Pekilo, Tehtaankatu 21, FI-35800 Mänttä