Lahtis Sibeliusfestival

31.08.2022–03.09.2022 | Lahtis

Den internationellt ansedda Sibeliusfestivalen samlar vänner av Sibelius musik från hela världen i Lahtis i september 2022. Sinfonia Lahti bjuder på en upplevelsefull jubileumsfestival i Sibeliushusets utomordentliga akustik. Festivalens konstnärlige ledare är Sinfonia Lahtis chefsdirigent Dalia Stasevska.

Klassisk musik  | 
kammarmusik
 | 
seminarier, föredrag
 | 
tillgänglighetsanpassad
 | 
VIP-paket
 | 

www.sinfonialahti.fi
sinfonialahti@lahti.fi
+358 3 814 4460
Sibeliustalo/Sibelius Hall, Ankkurikatu 7, FI-15140 Lahti